BSP Test Och Utveckling

Test & utveckling

Test och experimentering är viktiga inslag i innovationsarbetet. Genom Blue Science Park finns tillgång till olika möjligheter att utveckla, testa och verifiera tekniska idéer. Vi hjälper även akademi, företag och organisationer att samlas i konsortier för att samverka inom konkreta innovations- och utvecklingsprojekt.

Innovation Hub

Bli en del av community kring banbrytande teknologier och förmågor.

Behovsanalys

Tillsammans går vi igenom ditt behov eller en utmaning. När vi har kartlagt och förstått vad det innebär, kan vi lämna en rekommendation eller stötta under en tid.

Projekt

Vi hjälper till att koppla olika intressenter för gemensamma projekt och aktiviteter. Ett exempel kan vara att koppla ihop företag med akademin eller offentlig sektor. Med målet att gemensamma projekt startas.

Utvecklingssprintar

Inom vissa projekt finns möjlighet att sammanföra företag med konsulter och /eller xjobb för att skapa innovation på kortare tid än ett projekt. I s.k utvecklingssprintar med tydliga leveranser.

Hackatons

Vi sammanför olika aktörer som studenter och företag att lösa utmaningar på mycket kort tid. Även genom öppen innovation med målet att lösa större samhällsutmaningar.

Ansök om konsultstöd för utvecklingssprint

Nu kan ditt företag få 100% finansierat konsultstöd för utveckling av exempelvis en särskild digital teknologi, en ny eller förbättrad digital lösning, eller effektivisering av en verksamhetsprocess med hjälp av digital teknik.

Blue Science Park parar ihop ditt företag med rätt konsult baserat på just ditt företags utvecklingsbehov. Under ca sex månader jobbar ni tillsammans. Resultat blir en konkret förflyttning. Värdet på konsultstödet är upp till 750 000 kr beroende på vad som ska åstadkommas i utvecklingsinsatsen.

De som kan ansöka om detta stöd är små och medelstora företag med säte i Blekinge, Skåne eller Kronoberg. Utvecklingsinsatserna för vilka man söker stöd bör ha en tydlig koppling till hur man med hjälp av digitalisering kan bidra till den gröna omställningen. Sökande företag kommer också utvärderas på sin möjlighet och förmåga att aktivt delta tillsammans med den anlitade konsulten i utvecklingsprocessen och implementera den slutliga lösningen eller förändringen. Efter avslutad utvecklingsinsats förväntas det stödmottagande företaget dela med sig av erfarenheter och lärdomar från utvecklingsinsatsen.

BSP Vägar Till Finansiering

100% finansierad konsultstöd för utvecklingssprint

Behöver ditt företag stöd av en extern expert eller konsult för en väl avgränsad, konkret utvecklingsinsats – eller ”sprint” – inom områdena smart industri, smarta/hållbara städer eller cybersäkerhet?

Har du frågor?

Kontakta oss för mer information

Ansök om att få stöd eller kontakta oss för mer information.

Tech Proof your Idea

Tech Concept Lab Logo White

Genom Tech Concept Lab kan du testa din tekniska idé och få tillgång till coachning och experter som hjälper dig att ta nästa steg.

Testa dina innovationer!

Vi kan hjälpa dig med projekt- och testledning och du får tillgång till den senaste tekniken. I våra testbäddar möts företag, entreprenörer, innovatörer, forskare, studenter och offentlig sektor för att utveckla och testa sina innovationer.

Kontakt

Kontaktpersoner som har ansvar för Test & utveckling

Skriv till oss

Fält markerade med en * är obligatoriska

Sök

Framtidens marina innovation diskuteras under Marine Innovation Day 2024

Därför är cybersäkerhet viktigt – såhär kommer du igång 

Tech Concept Lab i samarbete med världsledande företag i Kalifornien

Häng med oss in i framtiden!

Få det senaste inom innovation och kunskap i din inkorg.

Framtidens marina innovation diskuteras under Marine Innovation Day 2024

Därför är cybersäkerhet viktigt – såhär kommer du igång 

Tech Concept Lab i samarbete med världsledande företag i Kalifornien