Bli medlem

”Att vara en del av Blue Science Park är att vara en del av utvecklingen med fokus på tillväxt för alla inblandade parter. Som medlem får du tillgång till ett starkt utvecklingsnätverk av företag, högskola och offentliga organisationer inom våra fokusområden Digital, eHälsa & Marin teknik. Vi skapar mötesplatser, driver utvecklings-nätverk, utvecklar affärer, driver FoU-projekt och marknadsför resultaten, allt med ett fokus på utveckling och innovation.”

Nätverk & Mötesplats – den kreativa miljön – lätt att träffas

 • Blue Science Park ”Workspace”, arbetsplatser med kaffe & wifi, med din logga på ”Member wall”.
 • Tillgång till mötesplatsen ”Open Arena” och konferensrum i en kreativ miljö. ”Office & more”, möjlighet att hyra kontor eller skrivbord med reception och service.
 • Medlem i Utvecklingsnätverk/kluster inom din bransch, Digital, eHälsa eller Marin teknik.

Kompetensutveckling – de nya kunskaperna – idéer föds

 • Kunskapsevent, utvecklingsmöten, 10 st/år, inom din bransch för kompetensutveckling & nätverk.
 • Omvärldsbevakning inom din bransch – via utvecklingsmöten, websida, nyhetsbrev och sociala medier.
 • Blue Science Park Innovation Day – med demo-arena för medlemmar och utdelning av Propeller Prize.

Affärsutveckling – den rätta kompetensen – förädlas vidare

 • Need-finding, kartläggning av utvecklingsbehov (behovsprocess), i din verksamhet. NYHET!
 • Affärsutveckling av utvecklingsbehov (innovationsprocess), med kompetens inom Digital, eHälsa eller Marin teknik.
 • Utvecklingsworkshops, Open Innovation Lunch, medlemmar presenterar behov för gemensam lösning.

FoU-projekt – de nya möjligheterna – blir till resultat

 • Möjlighet till extern finansiering genom deltagande i Forsknings- & Utvecklingsprojekt.
 • Projektledning och administration av Forsknings- & Utvecklingsprojekt.
 • Tillgång till test-arenor för att utveckla & testa nya lösningar inom Digital, eHälsa, Marin teknik. NYHET!

Marknadsföring – de nya kanalerna – som sprids vidare

 • Marknadsföring via websida, nyhetsbrev, sociala medier & digitala skyltar på Blue Science Park.
 • Medverkan vid mässor samt marknads- och PR-aktiviteter.
 • Medlemskyltar, fysisk till kontoret och digital till hemsidan.


Medlemsavgift för 2019 (enligt beslut på årsmötet)

Medlemsavgiften i den ideella föreningen, som äger Blue Science Park, är 540kr/år.

Serviceavgiften är avdragsgill och är 540 kr/år per anställd i Blekinge, utöver första anställd,

(min 2.160 kr/år, max 64.260 kr/år). Totalt min 2.700kr/år, max 64.800 kr/år.

För dig som vill stötta, men inte är verksam inom våra fokusområden finns Partneravgift 10.800kr/år.

 

Våra stadgar hittar du på nästa sida.