Bli medlem

Att vara en del av Blue Science Park är att vara en del av utvecklingen med fokus på tillväxt för alla inblandade parter. Som medlem får du tillgång till ett starkt utvecklingsnätverk av företag, högskola och offentliga organisationer inom våra fokusområden Digital, eHälsa, Marin teknik och Samhällsbyggnad.
Vi skapar mötesplatser, driver utvecklingsnätverk, utvecklar affärer, driver FoU-projekt och marknadsför resultaten, allt med ett fokus på utveckling och innovation.

 

 

Nätverk & Mötesplats: De rätta kontakterna – människor möts
• Medlem i våra nätverk/kluster: Digital, eHälsa, Marin teknik och NYHET 2020: Samhällsbyggnad
• VD/platschefsnätverk Blue Digital Business
• NYHET 2020: Boka en medlem i en timme för Ny kunskap

Kompetensutveckling: De nya kunskaperna – idéer föds
• Kunskapsevent, 30 st/år, inom din bransch för kompetensutveckling och nätverk
• Omvärldsbevakning inom din bransch – via kunskapsevent, hemsida, nyhetsbrev och sociala medier
• Innovation Day – internationell konferens med fri demo-arena för medlemmar. Prisutdelning av Stena Line Propeller Prize och NYHET 2020: Länsförsäkringar BlueHealth Prize

Affärsutveckling: Den rätta kompetensen – förädlas vidare
• Needfinding, hjälp med kartläggning av dina utvecklingsbehov (behovsprocess)
• Affärsutveckling av dina utvecklingsbehov (innovationsprocess), NYHET 2020: AI- och Marin IT-kompetens
• NYHET 2020: Gör verklighet av dina idéer med Blue Concept Lab

FoU-projekt: De nya möjligheterna – blir till resultat
• Extern medfinansiering genom deltagande i forsknings- och utvecklingsprojekt
• Projektledning av forsknings- och utvecklingsprojekt
• NYHET 2020: Testbäddar för att utveckla och testa nya lösningar inom klustren Digital & eHälsa.

Marknadsföring: Den nya marknaden – som sprids vidare
• Marknadsföring av din organisation via presentation, hemsida, nyhetsbrev, digitala och fysiska skyltar, mässor
• Fri annonsering via talangattraktion.se: den regionala jobbportalen för kompetensförsörjning
• NYHET 2020: Tillgång till nationella och internationella nätverk för bredd- och spetskompetens

Medlemsavgift 2020 (består av medlems- och serviceavgift enligt beslut på årsmötet)

Medlemsavgift: 560 kr/år. Innefattar medlemskap i den ideella föreningen som äger Blue Science Park.

Serviceavgift: 560 kr/år per anställd i Blekinge utöver första anställd (min 2 240 kr/år, max 66 640 kr/år).
Serviceavgiften är avdragsgill. Totalt min 2 800kr/år, max 67 200 kr/år.

För dig som vill stötta och vara med i våra nätverk men inte är verksam inom våra fokusområden, exempelvis rekryterings- och försäkringsbolag, banker och revisionsbyråer finns partneravgift som kostar 11 200 kr/år.

Våra stadgar hittar du på nästa sida.