BSP Vägar Till Finansiering

Vägar till finansiering

Innovation och utveckling kostar pengar. Ibland finns möjlighet till offentlig delfinansiering för innovations- och digitaliseringsprojekt. Vi informerar om och kan vägleda dig till möjliga finansieringskällor.

Från tid till annan tipsar eller genomför vi olika events och workshops om hur och var man kan hitta offentlig finansiering för innovations- och utvecklingsprojekt.

Håll utkik på denna sida eller vår eventsida.

Regionalt finansiellt stöd för innovation och utveckling

Region Blekinge erbjuder kontinuerligt olika finansiella bidrag för att stödja innovation och utveckling i små och medelstora företag i länet. Ofta ges 50-75% i bidrag för kostnader för att anlita en extern konsult som hjälper ditt företag med utveckling och innovation inom t ex digitalisering. Läs mer hos regionblekinge.se eller kontakta oss på Blue Science Park. 

Innovationscheckar från Blekinge Business Incubator (BBI)

Hos Blekinge Business Incubator kan man ansöka om stöd upp till 100 000 kr för inköp av experthjälp inom affärsutveckling, infrastruktur och immateriella tillgångar (IP). Läs mer på här eller kontakta oss på Blue Science Park.

Finansiering för ”skarpa” utvecklingssprints

Ofta kan Blue Science Park erbjuda små och medelstora företag samt offentliga organisationer möjligheter till stöd för ”skarpa” utvecklingsprojekt relaterade till digitalisering.

Experthjälp och coaching för tekniska idéer

Genom Tech Concept Lab kan Blue Science Park erbjuda en process där experter och coacher hjälper entreprenörer, företag och organisationer med konceptutveckling och att accelerera och validera en idé. När idén har gått igenom processen är den redo att implementera i t ex den befintliga verksamheten eller att affärsmässigt utvecklas i ett inkubatorsprogram. Läs mer på techconceptlab.com eller kontakta oss på Blue Science Park.

Offentliga utlysningar om finansiering av innovation

Flera svenska myndigheter erbjuder löpande olika möjligheter för företag och offentliga organisationer att ansöka om bidrag för innovations- och utvecklingsprojekt. Storleken på bidragen varierar men är ofta 50-75% av kostnaderna för ett projekt. Olika villkor och regler gäller beroende på utlysning och myndighet.

Vinnova, en svensk myndighet som ger ut mycket bidrag för innovations- och utvecklingsprojekt. Här är länken till deras översiktssida där olika möjligheter till finansiering beskrivs.

Vinnova skickar också ut information 1-2 gånger i månaden om olika finansieringsmöjligheter. Prenumerera på deras bevakningsmejl!

Ansök om konsultstöd för utvecklingssprint

Nu kan ditt företag få 100% finansierat konsultstöd för utveckling av exempelvis en särskild digital teknologi, en ny eller förbättrad digital lösning, eller effektivisering av en verksamhetsprocess med hjälp av digital teknik.

Blue Science Park parar ihop ditt företag med rätt konsult baserat på just ditt företags utvecklingsbehov. Under ca sex månader jobbar ni tillsammans. Resultat blir en konkret förflyttning. Värdet på konsultstödet är upp till 750 000 kr beroende på vad som ska åstadkommas i utvecklingsinsatsen.

De som kan ansöka om detta stöd är små och medelstora företag med säte i Blekinge, Skåne eller Kronoberg. Utvecklingsinsatserna för vilka man söker stöd bör ha en tydlig koppling till hur man med hjälp av digitalisering kan bidra till den gröna omställningen. Sökande företag kommer också utvärderas på sin möjlighet och förmåga att aktivt delta tillsammans med den anlitade konsulten i utvecklingsprocessen och implementera den slutliga lösningen eller förändringen. Efter avslutad utvecklingsinsats förväntas det stödmottagande företaget dela med sig av erfarenheter och lärdomar från utvecklingsinsatsen.

BSP Vägar Till Finansiering

100% finansierad konsultstöd för utvecklingssprint

Behöver ditt företag stöd av en extern expert eller konsult för en väl avgränsad, konkret utvecklingsinsats – eller ”sprint” – inom områdena smart industri, smarta/hållbara städer eller cybersäkerhet?

Har du frågor?

Kontakta oss för mer information

Ansök om att få stöd eller kontakta oss för mer information.

Almi W Logotype

Almi – medel för att verifiera idéer

En ny, innovativ idé innebär ofta en större risk än ”normala” idéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Det finns möjlighet att få bidrag för detta! Läs mer här eller kontakta oss på Blue Science Park.

Almi – Innovationslån

Innovationslån från Almi är avsett är för företag med innovationsprojekt i tidiga skeden. Lånet kan exempelvis användas till produktutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar. Läs mer på här eller kontakta oss på Blue Science Park.

Kontakt

Kontaktpersoner som har ansvar för Vägar till finansiering

Skriv till oss

Fält markerade med en * är obligatoriska

Sök

Framtidens marina innovation diskuteras under Marine Innovation Day 2024

Därför är cybersäkerhet viktigt – såhär kommer du igång 

Tech Concept Lab i samarbete med världsledande företag i Kalifornien

Häng med oss in i framtiden!

Få det senaste inom innovation och kunskap i din inkorg.

Framtidens marina innovation diskuteras under Marine Innovation Day 2024

Därför är cybersäkerhet viktigt – såhär kommer du igång 

Tech Concept Lab i samarbete med världsledande företag i Kalifornien