Vägar till finansiering

Innovation och utveckling kostar pengar. Ibland finns möjlighet till offentlig delfinansiering för innovations- och digitaliseringsprojekt. Vi informerar om och kan vägleda dig till möjliga finansieringskällor.

Från tid till annan tipsar eller genomför vi olika events och workshops om hur och var man kan hitta offentlig finansiering för innovations- och utvecklingsprojekt.

Håll utkik på denna sida eller vår eventsida.

Regionalt finansiellt stöd för innovation och utveckling

Region Blekinge erbjuder kontinuerligt olika finansiella bidrag för att stödja innovation och utveckling i små och medelstora företag i länet. Ofta ges 50-75% i bidrag för kostnader för att anlita en extern konsult som hjälper ditt företag med utveckling och innovation inom t ex digitalisering. Läs mer hos regionblekinge.se eller kontakta oss på Blue Science Park. 

Innovationscheckar från Blekinge Business Incubator (BBI)

Hos Blekinge Business Incubator kan man ansöka om stöd upp till 100 000 kr för inköp av experthjälp inom affärsutveckling, infrastruktur och immateriella tillgångar (IP). Läs mer på här eller kontakta oss på Blue Science Park.

Finansiering för ”skarpa” utvecklingssprints

Ofta kan Blue Science Park erbjuda små och medelstora företag samt offentliga organisationer möjligheter till stöd för ”skarpa” utvecklingsprojekt relaterade till digitalisering.

Finansiering för validering av tekniska idéer

Genom vårt Tech Conept Lab kan Blue Science Park erbjuda finansiering för en process där experter och coacher hjälper entreprenörer, företag och organisationer att accelerera och validera en idé från ett tekniskt perspektiv. När idén har gått igenom processen är den redo att implementera i t ex den befintliga verksamheten eller att affärsmässigt utvecklas i ett inkubatorsprogram. Läs mer på techconceptlab.com eller kontakta oss på Blue Science Park.

Offentliga utlysningar om finansiering av innovation

Flera svenska myndigheter erbjuder löpande olika möjligheter för företag och offentliga organisationer att ansöka om bidrag för innovations- och utvecklingsprojekt. Storleken på bidragen varierar men är ofta 50-75% av kostnaderna för ett projekt. Olika villkor och regler gäller beroende på utlysning och myndighet.

Vinnova, en svensk myndighet som ger ut mycket bidrag för innovations- och utvecklingsprojekt. Här är länken till deras översiktssida där olika möjligheter till finansiering beskrivs.

Vinnova skickar också ut information 1-2 gånger i månaden om olika finansieringsmöjligheter. Prenumerera på deras bevakningsmejl! Registrera dig.

Ansök om konsultstöd för utvecklingssprint

Nu kan ditt företag få 100% finansierat konsultstöd för utveckling av exempelvis en särskild digital teknologi, en ny eller förbättrad digital lösning, eller effektivisering av en verksamhetsprocess med hjälp av digital teknik.

Blue Science Park parar ihop ditt företag med rätt konsult baserat på just ditt företags utvecklingsbehov. Under ca sex månader jobbar ni tillsammans. Resultat blir en konkret förflyttning. Värdet på konsultstödet är upp till 750 000 kr beroende på vad som ska åstadkommas i utvecklingsinsatsen.

De som kan ansöka om detta stöd är små och medelstora företag med säte i Blekinge, Skåne eller Kronoberg. Utvecklingsinsatserna för vilka man söker stöd bör ha en tydlig koppling till hur man med hjälp av digitalisering kan bidra till den gröna omställningen. Sökande företag kommer också utvärderas på sin möjlighet och förmåga att aktivt delta tillsammans med den anlitade konsulten i utvecklingsprocessen och implementera den slutliga lösningen eller förändringen. Efter avslutad utvecklingsinsats förväntas det stödmottagande företaget dela med sig av erfarenheter och lärdomar från utvecklingsinsatsen.

100% finansierad konsultstöd för utvecklingssprint

Behöver ditt företag stöd av en extern expert eller konsult för en väl avgränsad, konkret utvecklingsinsats – eller ”sprint” – inom områdena smart industri, smarta/hållbara städer eller cybersäkerhet?

Kontakta oss för mer information

Jesper Bleeke
Innovationsledare

Jesper Bleeke

Jag är väldigt intresserad av ekonomi och teknik och har tidigare jobbat som maskinexpert och med produktionsutveckling inom industrin. På Blue Science Park hjälper jag till med processledning och samordning så att näringsliv, akademi och samhälle kan dra nytta av varandras kompetenser.

Den del av min jobbvardag som jag uppskattar lite extra, är samtalen med olika aktörer. De är specialister på sina områden så jag lär mig alltid något när jag pratar med dem. Förhoppningsvis kan jag bidra med ett helhetsperspektiv eftersom jag har insyn i många olika branscher och tekniker.

När jag släktforskade kom det fram att jag har över 400 år av dokumenterad relation till Karlskrona. Flera av mina förfäder jobbade som sjömän eller på varvet i staden, så det är kanske inte så konstigt att jag till slut hamnade på Blue Science Park – det ligger kanske till och med i mina gener.

Foto av Jörgen Adolfsson vd BSP
VD och Innovationsledare

Jörgen Adolfsson

En stor del av mitt arbete handlar om att förstå å ena sidan samhällets behov av utveckling och sysselsättning, och å andra sidan näringslivets hinder och utmaningar för att realisera den potential som finns inom digitalisering och den marina sektorn. De flesta företag i Blekinge och Sverige är små- och medelstora och har kanske inte resurser för t ex omvärldsbevakning, forskning, testning av idéer eller utbildningar. Det är där Blue Science Park kan komma in och stötta, inspirera och göra skillnad. I det långa loppet bidrar vi till mer innovation och ett livskraftigt näringsliv – ur ett samhällsperspektiv är det något vi alla tjänar på – och det är något som får mitt hjärta att klappa lite extra.

Jag har varit aktiv ganska länge i gränslandet mellan samhälle, akademi och näringsliv – i en s k trippel helix-miljö. Det är där organisationer som Blue Science Park verkar. Men jag har även jobbat inom mobil telekom och spelbranschen – både som anställd och egen företagare. Och så har jag hunnit med att vara föreläsare på Lunds universitet i marknadsföring och entreprenörskap och ha dykfirma i Thailand under några år.

Något som man kanske inte vet om mig? Jag har haft ett Guiness världsrekord – antal människor som samtidigt tar simmärket Baddaren. Ungefär 200 personer i Karlskrona simhall år 2000. Du kan tro att det kokades kaffe och bubblade…

Ansök om att få stöd eller kontakta oss för mer information.

Några tips om bidrag

Ansök om bidrag

Ansök om bidrag för att utveckla lösningar som snabbt bidrar till minskad eller flyttad elanvändning i Sverige. En gemensam satsning från Energimyndigheten och Vinnova. Läs mer här

Obs! Stänger 8 november 2022.

Bidrag för anställda

Bidrag för att ge anställda inom vård och omsorg möjlighet att arbeta med innovation. Läs mer här. Obs! Stänger 8 november 2022.

Bidrag för utveckla

Bidrag för att utveckla och testa innovativa IoT-lösningar som skapar nytta i offentlig sektor. Läs mer här. Obs! Stänger 1 december 2022.

Almi – medel för att verifiera idéer

En ny, innovativ idé innebär ofta en större risk än ”normala” idéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Det finns möjlighet att få bidrag för detta! Läs mer här eller kontakta oss på Blue Science Park.

Almi – Innovationslån

Innovationslån från Almi är avsett är för företag med innovationsprojekt i tidiga skeden. Lånet kan exempelvis användas till produktutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar. Läs mer på här eller kontakta oss på Blue Science Park.

Event

Kontakt

Kontaktpersoner som har ansvar för Test & utveckling

Skriv till oss

Fält markerade med en * är obligatoriska