Vägar till finansiering

Innovation och utveckling kostar pengar. Ibland finns möjlighet till offentlig delfinansiering för innovations- och digitaliseringsprojekt. Vi informerar om och kan vägleda dig till möjliga finansieringskällor.

Från tid till annan tipsar eller genomför vi olika events och workshops om hur och var man kan hitta offentlig finansiering för innovations- och utvecklingsprojekt.

Håll utkik på denna sida eller vår eventsida.

Regionalt finansiellt stöd för innovation och utveckling

Region Blekinge erbjuder kontinuerligt olika finansiella bidrag för att stödja innovation och utveckling i små och medelstora företag i länet. Ofta ges 50-75% i bidrag för kostnader för att anlita en extern konsult som hjälper ditt företag med utveckling och innovation inom t ex digitalisering. Läs mer hos regionblekinge.se eller kontakta oss på Blue Science Park. 

Innovationscheckar från Blekinge Business Incubator (BBI)

Hos Blekinge Business Incubator kan man ansöka om stöd upp till 100 000 kr för inköp av experthjälp inom affärsutveckling, infrastruktur och immateriella tillgångar (IP). Läs mer på här eller kontakta oss på Blue Science Park.

Finansiering för ”skarpa” utvecklingssprints

Ofta kan Blue Science Park erbjuda små och medelstora företag samt offentliga organisationer möjligheter till stöd för ”skarpa” utvecklingsprojekt relaterade till digitalisering.

Finansiering för validering av tekniska idéer

Genom vårt Tech Conept Lab kan Blue Science Park erbjuda finansiering för en process där experter och coacher hjälper entreprenörer, företag och organisationer att accelerera och validera en idé från ett tekniskt perspektiv. När idén har gått igenom processen är den redo att implementera i t ex den befintliga verksamheten eller att affärsmässigt utvecklas i ett inkubatorsprogram. Läs mer på techconceptlab.com eller kontakta oss på Blue Science Park.

Just nu

Ansök om möjligheten till att få experthjälp för ert digitaliseringsprojekt, till ett värde av 750 000 SEK!

eller kontakta oss på Blue Science Park. 

Offentliga utlysningar om finansiering av innovation

Flera svenska myndigheter erbjuder löpande olika möjligheter för företag och offentliga organisationer att ansöka om bidrag för innovations- och utvecklingsprojekt. Storleken på bidragen varierar men är ofta 50-75% av kostnaderna för ett projekt. Olika villkor och regler gäller beroende på utlysning och myndighet.

Vinnova, en svensk myndighet som ger ut mycket bidrag för innovations- och utvecklingsprojekt. Här är länken till deras översiktssida där olika möjligheter till finansiering beskrivs.

Vinnova skickar också ut information 1-2 gånger i månaden om olika finansieringsmöjligheter. Prenumerera på deras bevakningsmejl! Registrera dig.

Några tips om bidrag

Ansök om bidrag

Ansök om bidrag för att utveckla lösningar som snabbt bidrar till minskad eller flyttad elanvändning i Sverige. En gemensam satsning från Energimyndigheten och Vinnova. Läs mer här

Obs! Stänger 8 november 2022.

Bidrag för anställda

Bidrag för att ge anställda inom vård och omsorg möjlighet att arbeta med innovation. Läs mer här. Obs! Stänger 8 november 2022.

Bidrag för utveckla

Bidrag för att utveckla och testa innovativa IoT-lösningar som skapar nytta i offentlig sektor. Läs mer här. Obs! Stänger 1 december 2022.

Almi – medel för att verifiera idéer

En ny, innovativ idé innebär ofta en större risk än ”normala” idéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Det finns möjlighet att få bidrag för detta! Läs mer här eller kontakta oss på Blue Science Park.

Almi – Innovationslån

Innovationslån från Almi är avsett är för företag med innovationsprojekt i tidiga skeden. Lånet kan exempelvis användas till produktutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar. Läs mer på här eller kontakta oss på Blue Science Park.

Event

Okt
03

Finansiering till innovationsidéer

Kontakt

Kontaktpersoner som har ansvar för Test & utveckling

Skriv till oss

Fält markerade med en * är obligatoriska