Om Blue Science Park

På Blue Science Park möts forskningen och de behov som finns i näringslivet och den offentliga verksamheten för att bygga upp spetskompetens och fånga upp nya idéer inom våra fokusområden.

Blue Science Park är en innovationsmiljö som stärker Blekinge

Blue Science Park är en mötesplats och utvecklingsmiljö för forskning och innovation med målet att främja tillväxt inom marin teknik och digitala lösningar. Här samlas och samverkar individer, företag och organisationer för att utveckla sig själva, sina verksamheter och samhället.

I Blue Science Park finns ett kärnteam som har som uppgift att katalysera, facilitera och samordna aktiviteter och insatser.

Genom Marine Technology Center of Sweden och Tech Concept Lab stöttar vi näringsliv och samhälle genom att erbjuda inspiration- och nätverksträffar, kompetensutveckling, testprocesser, kontakt med experter inom olika fält och råd vid finansiering. 

Inom marin teknik är vår fokuserade inriktning havsbaserad energi, försvar och hållbara havsmiljöer. Inom digitala lösningar är vi inriktade på generativ AI-teknik och designdriven framtidsmetodik. 

Idag är vi över 80 medlemmar, som representerar hela ekosystemet – från forskning och utbildning till producerande företag och avancerade användare. Det som binder oss samman är vår önskan och drivkraft att fånga nya möjligheter, lösa problem och ta oss an utmaningar med hjälp av forskning och innovation.

Blue Science Park grundades 2015. Vi finansieras av våra medlemmar, Karlskrona kommun, Region Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola. Vi erhåller även projektmedel från olika finansiärer, t ex Vinnova, Tillväxtverket och ESF.

Våra projekt

Kika på alla våra projekt inom marin teknik och digital.

Search

Framtidens marina innovation diskuteras under Marine Innovation Day 2024

Därför är cybersäkerhet viktigt – såhär kommer du igång 

Tech Concept Lab i samarbete med världsledande företag i Kalifornien

Häng med oss in i framtiden!

Få det senaste inom innovation och kunskap i din inkorg.

Framtidens marina innovation diskuteras under Marine Innovation Day 2024

Därför är cybersäkerhet viktigt – såhär kommer du igång 

Tech Concept Lab i samarbete med världsledande företag i Kalifornien