CISSAN

John Olsson
John Olsson

CISSAN

CISSAN, Collective Intelligence Supported by Security Aware Nodes, är ett internationellt projekt som ska utveckla och demonstrera nya metoder för att skapa säkrare nätverk för energisektorn.

Resultatet kommer att bidra till tryggare energiförsörjning, göra deltagande företag mer konkurrenskraftiga samt koppla ihop lärosäten och företag med sina motsvarigheter i fem andra länder (Finland, Österrike, Luxemburg, Spanien och Turkiet).

Projektet får 12,7 miljoner kronor i bidrag från Vinnova som ska fördelas till företag och akademi. Aktiva företag och BTH bidrar tillsammans med 15 miljoner kronor. Det vill säga den totala projektomsättning blir 27,7 milj. Vår uppgift är att koordinera den svenska delen av projektet. 

Hur ska det gå till?

Elnäten blir alltmer digitaliserade och uppkopplade med sensorer och styrenheter, så kallade Internet-of-Things-noder. Men varje enskild nod har begränsad kapacitet och är sårbar för hackerattacker. Genom en ny metod att koppla ihop noderna, med hjälp av bland annat AI och blockkedjeteknik, kommer näten bli säkrare och kunna styras mer exakt.

Med hjälp av Affärsverkens erfarenheter kommer projektet klargöra vilka krav och behov som finns i denna viktiga infrastruktur, nu och i framtiden. Blekinge Tekniska Högskola ges möjlighet att bedriva forskning inom området tillsammans med andra internationella lärosäten. Techinova och AddSecure är elnätsexperter och utvecklar produkter som ger högre säkerhet och mer effektivitet i eldistributionsnätet. I projektet deltar även företagen SavanticClavister och Arctos Labs som bidrar med expertis inom AI, cybersäkerhet och edge computing.

CISSAN

Mål:

Projektet ska utveckla och demonstrera nya metoder för att skapa säkrare nätverk för energisektorn. Resultatet kommer att bidra till tryggare energiförsörjning, göra deltagande företag mer konkurrenskraftiga samt koppla ihop lärosäten och företag med sina motsvarigheter i fem andra länder (Finland, Österrike, Luxemburg, Spanien och Turkiet).

Tidsplan:

2022-10-03 – 2025-12-19

Finansiering:

Vinnova, Blekinge Tekniska Högskola, Affärsverken, AddSecure, Savantic, Clavister och Arctos Labs

Finansiärer

Övergripande mål

Syfte och mål En IoT-plattorm som möjliggör utveckling, test och validering av säkra IoT-applikationer och -lösningar. Plattformen kommer att valideras i gemensamma användarfall (use cases). Förväntade effekter och resultat Få bättre förståelse för hur man använder AI/DL för hantera big data och tillämpa pålitliga distribuerade algoritmer som blockchain på arkitektur för distribuerade system. Kunna ta fram förbättrade och nya produkter för säkrare smarta nät samt förbättrad konkurrenskraft vid erbjudande av säkra smarta elnätssystem. Effektivare användning av innovation, forskning och prototyper för att utveckla smarta IoT-produkter, industristandarder och tjänster och för att samordna IoT-aktiviteter till nytta för användare och samhälle. Planerat upplägg och genomförande Det svenska konsortiet samlar alla intressenter i elnätets värdekedja. Konsortiet syftar till att testa resultaten i samband med Karlskrona Expo 2025 och främjar de deltagande små och medelstora företagens marknadsinträde i en internationell miljö genom CISSAN-projektets europeiska karaktär. De åtta svenska partnerna kommer att ha ett nära samarbete med 17 internationella partners.

Partners

Kolla in våra andra kluster


Digital

Digital


Digitalisering kan ge stora vinster för individ, företag och samhälle genom effektiviseringar, nya tjänster och tillgänglighet.
Läs mer


Marin Teknik

Marin Teknik


För över 330 år sedan grundades Karlskrona just med syftet att vara Sveriges centrum för Marin teknik med skeppsvarv och flottans huvudbas.
Läs mer
Sök

Framtidens marina innovation diskuteras under Marine Innovation Day 2024

Därför är cybersäkerhet viktigt – såhär kommer du igång 

Tech Concept Lab i samarbete med världsledande företag i Kalifornien

Dela med dig
Dela

Häng med oss in i framtiden!

Få det senaste inom innovation och kunskap i din inkorg.

Framtidens marina innovation diskuteras under Marine Innovation Day 2024

Därför är cybersäkerhet viktigt – såhär kommer du igång 

Tech Concept Lab i samarbete med världsledande företag i Kalifornien