Test-arena Blekinge – Huvudprojekt

Vi satsar 24 miljoner under tre år för att bygga tre test-arenor inom Blekinges styrkeområden Marin teknik, Telecom/IT och eHälsa för att forskningen bättre ska kunna nå ut till små och medelstora företag och därigenom skapa tillväxt.

Det övergripande och långsiktiga målet för projektet är att de små- och medelstora företagen i Blekinge inom Marin teknik, Telecom/IT och eHälsa ska ha ökat sin innovationsförmåga och stärkt sin konkurrenskraft genom samverkan och etablering av tre test-arenor.
– 30 företag samarbetar med forskning
– 48 företag stöd av projektet

Huvudprojektledare är Magnus Forsbrand, Blue Science Park

Tre Test-arenor
Syftet med projektet är primärt att skapa öppna test-arenor i de tre fokusområdena Marin teknik, Telecom/IT och eHälsa (test-arena är en samverkansmiljö medan testbädd är en anläggning/metod).

1. Telecom/IT: Internet of Things – Demo och test-arena
– Telenor Connexion, Cogitel, Jemac, GreenChargeInfra, Kruthusen, Karlskrona kommun, Blue Science Park
– Nationellt koppling till Internet of Things Sverige
– Test-arena-samordnare: Joakim Thiel, Blue Science Park

2. Marin teknik: Utveckla Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinska centrum och BTH med nya funktioner
– Försvarsmakten, Kustbevakningen, NKT, SAAB Kockums, BTH, Blue Science Park,
– Nationell/internationell koppling planeras
– Test-arena-samordnare: Magnus Olsson, Blue Science Park

3. eHälsa: Utveckla Ny teknik för äldre och Vård på distans tillsammans med Landstinget med en eventuell demomiljö i Karlskrona kommuns visningslägenhet
– Karlskrona kommun, Landstinget, Sigma, CGI, BTH, Blue Science Park
– Nationell koppling planeras
– Test-arena-samordnare: Klas Alexandersson, Blue Science Park

Sex utvecklingsprojekt
Under projekttiden ska vi genomföra sex konkreta utvecklingsprojekt i de öppna test-arenorna inom de tre fokusområdena Marin teknik, Telecom/IT och eHälsa (test-arena är en samverkansmiljö medan testbädd är en anläggning/metod)

1. Telecom/IT: Internet of Things – analys av data
– Volvo Cars, BTH, Telenor Connexion, Blue Science Park
– Delprojektledare: Joakim Thiel, Blue Science Park

2. Telecom/IT: IT-säkerhet – INventarie REkognosering för nästa generation säkra nätverk (INRE)
– Outpost24, BTH, Blue Science Park
– Delprojektledare: Mårten Holmberg, Blue Science Park

3. Marin teknik: Arbete under vatten
– NKT, Caliterra, BTH, Kustbevakningen, Försvarsmakten, Poseidon, Blue Science Park
– Delprojektledare: Magnus Olsson, Blue Science Park

4. Marin teknik: Detektera i botten
– NKT, Caliterra, BTH, Kustbevakningen, Försvarsmakten, Blue Science Park
– Delprojektledare: Magnus Olsson, Blue Science Park

5. eHälsa: Ny teknik för äldre – ICT för personer med kognitiv svikt/mild demens
– BTH, Landstinget, Karlskrona kommun, Sigma, Blue Science Park
– Delprojektledare: Klas Alexandersson, Blue Science Park

6. eHälsa: Vård på distans – ICT för personer med kronisk hjärtsvikt
– BTH, Landstinget, Karlskrona kommun, CGI, Blue Science Park
– Delprojektledare: Klas Alexandersson, Blue Science Park

 

  • Nytt projekt för samverkan inom teknisk innovation för idrott och hälsa
  • Nytt stöd till Blekinges företag att utveckla energieffektiva affärsidéer
  • Privatkonsumtion av välfärdsteknik
  • Blue Science Park vill attrahera talanger
  • Banbrytande idé belönas med nytt projekt
X