Test-arena Blekinge – Huvudprojekt

Vi satsar 24 miljoner under tre år för att bygga tre test-arenor inom Blekinges styrkeområden Marin teknik, Digital och eHälsa för att forskningen bättre ska kunna nå ut till små och medelstora företag och därigenom skapa tillväxt.

Det övergripande och långsiktiga målet för projektet är att de små- och medelstora företagen i Blekinge inom Marin teknik, Digital och eHälsa ska ha ökat sin innovationsförmåga och stärkt sin konkurrenskraft genom samverkan och etablering av tre test-arenor.
– 30 företag samarbetar med forskning
– 48 företag stöd av projektet

Huvudprojektledare är Magnus Forsbrand, Blue Science Park

Tre Test-arenor
Syftet med projektet är primärt att skapa öppna test-arenor i de tre fokusområdena Marin teknik, Digital och eHälsa (test-arena är en samverkansmiljö medan testbädd är en anläggning/metod).

1. Digital: Internet of Things – Demo och test-arena
Blue IoT Testbed är en testmiljö där vi kan testa IoT tillämpningar och enheter i en verklig miljö. I samarbete med Affärsverken kan vi erbjuda tester i LoRa nät. I samarbete med Telenor kan vi erbjuda tester i Narrowband-IoT nät och erbjuda en molnbaserad IoT plattform. Vi ger möjligheten till att testa nya enheter och unika tillämpningar mot standardiserade IoT nät.

– Vi kan demonstrera flera olika tillämpningar från bl.a Telenor Connexion, Cogitel, Jemac, GreenChargeInfra, Kruthusen, Karlskrona kommun, Blue Science Park
– Nationell koppling till Internet of Things Sverige
– Test-arena-samordnare: Joakim Thiel, Blue Science Park

2. Marin teknik: Utveckla Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinska centrum och BTH med nya funktioner
– Försvarsmakten, Kustbevakningen, NKT, SAAB Kockums, BTH, Blue Science Park,
– Nationell/internationell koppling planeras
– Test-arena-samordnare: Magnus Olsson, Blue Science Park

3. eHälsa: Utveckla Ny teknik för äldre och Vård på distans tillsammans med Landstinget med en eventuell demomiljö i Karlskrona kommuns visningslägenhet
– Karlskrona kommun, Landstinget, Sigma, CGI, BTH, Blue Science Park
– Nationell koppling planeras
– Test-arena-samordnare: Klas Alexandersson, Blue Science Park

Sex utvecklingsprojekt
Under projekttiden ska vi genomföra sex konkreta utvecklingsprojekt i de öppna test-arenorna inom de tre fokusområdena Marin teknik, Digital och eHälsa (test-arena är en samverkansmiljö medan testbädd är en anläggning/metod)

1. Digital: Internet of Things – analys av data
– Volvo Cars, BTH, Telenor Connexion, Blue Science Park
– Delprojektledare: Joakim Thiel, Blue Science Park

2. Digital: IT-säkerhet – INventarie REkognosering för nästa generation säkra nätverk (INRE)
– Outpost24, BTH, Blue Science Park
– Delprojektledare: Mårten Holmberg, Blue Science Park

3. Marin teknik: Arbete under vatten
– NKT, Caliterra, BTH, Kustbevakningen, Försvarsmakten, Poseidon, Blue Science Park
– Delprojektledare: Magnus Olsson, Blue Science Park

4. Marin teknik: Detektera i botten
– NKT, Caliterra, BTH, Kustbevakningen, Försvarsmakten, Blue Science Park
– Delprojektledare: Magnus Olsson, Blue Science Park

5. eHälsa: Ny teknik för äldre – ICT för personer med kognitiv svikt/mild demens
– BTH, Landstinget, Karlskrona kommun, Sigma, Blue Science Park
– Delprojektledare: Klas Alexandersson, Blue Science Park

6. eHälsa: Vård på distans – ICT för personer med kronisk hjärtsvikt
– BTH, Landstinget, Karlskrona kommun, CGI, Blue Science Park
– Delprojektledare: Klas Alexandersson, Blue Science Park

Våra projekt delfinansieras av: 

              

 

 

  • Sökes: deltagare till nytt forskningsprojekt inom anpassningsbar hållbar design
  • CoSkill - behovsanpassad kompetensutveckling inom digitalisering
  • Innovation Day 2020 ställs in
  • Truesec i sin största rekryteringsansats
  • Vi bygger en park för framtiden
X