Ett steg närmare världens första AI-lagstiftning

EU-parlamentet röstar nu “ja” till kommissionens förslag till regleringar av tekniken.

Europeiska unionens (EU) första regelverk för AI föreslogs av kommissionen i april 2021, enligt förslaget ska AI-system analyseras och klassificeras utifrån den risk de utgör för användare. De olika risknivåerna kommer att innebära mer eller mindre reglering.

EU tar ett stort steg mot att reglera artificiell intelligens (AI) med införandet av AI Act, världens första heltäckande AI-lagstiftning. Som en del av sin digitala strategi strävar EU efter att skapa bättre förutsättningar för utveckling och användning av denna innovativa teknik, som har potential att ge många fördelar, inklusive förbättrad hälsovård, säkrare transporter, effektivare tillverkning och billigare och hållbara energilösningar.

AI-lagen inför olika regleringar baserat på risknivån förknippad med AI-system. Även om många AI-system utgör minimal risk kommer de fortfarande att genomgå en bedömningsprocess. AI-system som anses ha en oacceptabel risk, till exempel de som ägnar sig åt kognitiv beteendemanipulation eller social poängsättning, kommer att förbjudas. Vissa undantag kan dock tillåtas, till exempel biometriska fjärridentifierings system för allvarliga brottsmål med domstols godkännande.

AI-system som har en hög risk och kan påverka säkerhet eller grundläggande rättigheter kommer att delas in i två kategorier. För det första AI-system som används i produkter som faller under EU:s produktsäkerhetslagstiftning, inklusive leksaker, flyg, bilar, medicinsk utrustning och hissar. För det andra kommer AI-system som faller inom åtta specifika områden att behöva registreras i en EU-databas. Dessa områden inkluderar:

  • Biometrisk identifiering och kategorisering av fysiska personer.
  • Hantering och drift av kritisk infrastruktur.
  • Utbildning och yrkesutbildning.
  • Sysselsättning, förvaltning av arbetstagare och tillgång till egenföretagande.
  • Tillgång till och ägande av nödvändig privat egendom.
  • Brottsbekämpning.
  • Hantering av migration, asyl och gränskontroll.
  • Hjälp med rättslig tolkning och tillämpning av lagen.

Alla AI-system med hög risk kommer att bedömas både innan de släpps ut på marknaden och under hela sin livscykel.

Generativa AI-system, som ChatGPT, måste uppfylla krav på transparens genom att indikera att innehållet har genererats av AI, förhindra generering av olagligt innehåll och avslöja sammanfattningar av upphovsrättsskyddad data som används för utbildning.

Nästa steg innebär att Europaparlamentet når en konsensus om sin förhandlingsposition under plenarsessionen i juni 2023. Därefter kommer förhandlingar med EU:s medlemsländer i ministerrådet att påbörjas för att slutföra lagstiftningens utformning. Målet är att nå en överenskommelse i slutet av året.

AI-lagen markerar en viktig milstolpe i AI-regleringen, och visar EU:s engagemang för att säkerställa en ansvarsfull och etisk utveckling och användning av artificiell intelligensteknologi inom dess gränser. Genom att fastställa tydliga riktlinjer och ansvarsskyldighet strävar EU efter att utnyttja potentialen hos AI och samtidigt skydda individers rättigheter och samhälleliga välbefinnande.

Vill du läsa mer om AI-lagstiftningen hittar du information här.

Fler Nyheter
Sök

Fokus på passionsdriven ekonomi och tillväxt inom Blekinges kreativa och kulturella näringar

TCL arrangerade hackathon för gymnasieskolor i Karlskrona

Digital Content Producer för Marine Technology Center of Sweden

Dela med dig
Dela

Häng med oss in i framtiden!

Få det senaste inom innovation och kunskap i din inkorg.

Fokus på passionsdriven ekonomi och tillväxt inom Blekinges kreativa och kulturella näringar

TCL arrangerade hackathon för gymnasieskolor i Karlskrona

Digital Content Producer för Marine Technology Center of Sweden