Test-arena Blekinge – Behandling på distans

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige, både hos kvinnor och hos män. Ungefär hälften av västvärldens befolkning insjuknar och dör i någon av dessa sjukdomar. I Sverige har 12 procent av befolkningen någon hjärt- eller kärlsjukdom.

Genom forskning kring informations- och kommunikationsteknik riktat till personer med kronisk hjärtsvikt finns möjlighet att ta fram tekniska lösningar genom vilka målgruppen och dess anhöriga t.ex. kan fördjupa sin kunskap om diagnosen, sitt sjukdomstillstånd, närings- och sömnstatus och få stöd för goda levnadsvanor, såsom regelbundna måltider och tillräcklig med sömn.

Projektet ska samtidigt utveckla en testbädd i vilken tekniska lösningar ska kunna testas och valideras. Projektet är ett av sex delprojekt i Test-arena Blekinge och genomförs i samverkan med forskare på Blekinge Tekniska Högskola och näringslivet i Blekinge.

Vill du veta mer kontakta Klas Alexandersson.

                              

  • Nytt projekt för samverkan inom teknisk innovation för idrott och hälsa
  • Nytt stöd till Blekinges företag att utveckla energieffektiva affärsidéer
  • Privatkonsumtion av välfärdsteknik
  • Blue Science Park vill attrahera talanger
  • Banbrytande idé belönas med nytt projekt
X