Digital samhällsbyggnad

Karlskrona har flera viktiga och kompetenta aktörer inom fysisk planering och samhällsbyggnad. Både den nationella myndigheten för samhällsbyggande samt den nationella högskoleutbildningen inom fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola. Vi har dessutom många företag och organisationer som är långt fram inom digitaliseringsområdet. Nu stärker vi därför den samlade kompetensen och förmågan inom området genom att knyta samman samhällsbyggnad med digitalisering i ett nytt kluster.

 

Kommande event inom Digital samhällsbyggnad

Inga event för tillfället