Marinteknisk Nod i Blekinge

Johanna Persson
Johanna Persson

Marinteknisk Nod i Blekinge

Projektet Marinteknisk Nod i Blekinge fokuserar på utmaningen med för låg kritisk massa och bristande forskning och innovationsutveckling inom marin teknik i Blekinge. Genom projektet ökar satsningarna på forskning och innovation genom att mobilisera och stärka främjandesystemet och det marintekniska ekosystemets förmåga till att attrahera forskare, företag, studenter och organisationer till området.

Blekinge har en sällsynt möjlighet att göra stora insatser för säkerheten i Östersjön, för klimatet och havet. Dessutom kan regionen skapa tusentals nya arbetstillfällen och påverka befolkningsutvecklingen positivt. Projektet är sprunget ur och starkt kopplat till Blekinges strategi för smart specialisering genom att det syftar till att vidareutveckla av ett av fyra utpekade områden i strategin; marin teknik. 

Utmaningen projektet adresserar är att det i Blekinge sker alltför lite privat forskning och utveckling vilket orsakat försämrade innovationsresultat. Det finns ett behov av ett starkare samarbete med den akademiska världen för att utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten i näringslivet.

Projektets mål är att öka den kritiska massan inom ett av Blekinges specialiseringsområden, marin teknik. Med kritisk massa avser vi antalet forskare, studenter, företag, entreprenörer och annan expertkompetens inom området. Målet ska uppnås genom att stärka främjandesystemets och det marintekniska ekosystemets förmåga att utveckla forsknings- och innovationskapaciteten inom det marintekniska området, med utgångspunkt i näringslivets och myndighternas behov. Projektet syftar till att öka kunskapen om och intresset för marin teknik i regionen och attrahera internationell och nationell kompetens och företag till Blekinge för hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft.

Projektets aktiviteter inkluderar organiserad samverkan för forskning och utveckling, studier av viktiga forskningsfrågor, nationella och internationella samarbeten, integrering av social hållbarhet i sektorn och utveckling av arbetssätt för utmaningsdriven innovation för en bättre havsmiljö.

Läs om Strategisk tillväxtplan för den marintekniska sektorn i Karlskrona 2022–2030

Gå till Marine Technology Centers webbsida.

Marinteknisk Nod i Blekinge

Mål:

Syftet med projektet är att öka satsningarna på forskning och innovation genom att mobilisera och stärka främjandesystemet och det marintekniska ekosystemets förmåga till att attrahera forskare, företag, studenter och organisationer till området.

Tidsplan:

Projektstart 20231101. Slutdatum 20270228

Finansiering:

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Blekinge och Karlskrona kommun.

Finansiärer

Övergripande mål

Målet är att öka kunskapen om och intresset för marin teknik i regionen och attrahera internationell och nationell kompetens och företag till Blekinge för hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft.
Mer projekt inom Digital

Kolla in våra andra kluster


Digital

Digital


Digitalisering kan ge stora vinster för individ, företag och samhälle genom effektiviseringar, nya tjänster och tillgänglighet.
Läs mer


Marin Teknik

Marin Teknik


För över 330 år sedan grundades Karlskrona just med syftet att vara Sveriges centrum för Marin teknik med skeppsvarv och flottans huvudbas.
Läs mer
Sök

Fokus på passionsdriven ekonomi och tillväxt inom Blekinges kreativa och kulturella näringar

TCL arrangerade hackathon för gymnasieskolor i Karlskrona

Digital Content Producer för Marine Technology Center of Sweden

Dela med dig
Dela

Häng med oss in i framtiden!

Få det senaste inom innovation och kunskap i din inkorg.

Fokus på passionsdriven ekonomi och tillväxt inom Blekinges kreativa och kulturella näringar

TCL arrangerade hackathon för gymnasieskolor i Karlskrona

Digital Content Producer för Marine Technology Center of Sweden