Innovativ energieffektivisering

John Olsson
John Olsson

Innovativ energieffektivisering

Energimyndigheten satsar årligen 160 miljoner kronor till att stötta kommersialisering av innovationer med stor potential att ställa om energisystemet. För första gången görs nu en finansierad kraftsamling med innovationsmiljöer runt om i Sverige med syftet att innovationer ska nå marknaden. Blekinge Business Incubator, Netport Science Park och Blue Science Park har gått in som samarbetspartners i satsningen.

Projektet riktar sig till:

  • Företag som vill utvecklas inom hållbarhet och energieffektivisering
  • Entreprenörer som vill utveckla en ny affärsidé inom energieffektivisering
  • Studenter och entreprenörer som vill validera ett studentprojekt/en affärsidé eller bemanna ett affärsutvecklingsprojekt i ett företag
  • Forskare som vill utveckla eller kommersialisera ett projekt inom energieffektivisering

Stödet kan sökas direkt av startups, företag och forskningsprojekt. Innovationsmiljöerna i sin tur bidrar med sin kompetens och med sin närhet till det lokala och regionala näringslivet.

Innovativ energieffektivisering

Projektnamn:

EM-POWER

Partners:

Energimyndigheten, Blekinge Business Incubator, Netport Science Park och Blue Science Park

Mål:

Samarbetet ska leda till fler lösningar med energirelevans på marknaden genom ökad kapital-försörjning och konkret affärsutveckling samt insatser av relevans för bolagen. Man vill även bygga en metodik för lärande, utveckling och uppföljning tillsammans med innovationsmiljöerna som leder till ökad samverkan och fokus på energi och klimatfrågor.

Tidsplan:

2019-2020

Finansiering:

Energimyndigheten

Finansiärer

Övergripande mål

Satsningen startar som pilot på ett år med ytterligare två år som förlängning fram till och med 2020. Samarbetet ska leda till fler lösningar med energirelevans på marknaden genom ökad kapital-försörjning och konkret affärsutveckling samt insatser av relevans för bolagen. Man vill även bygga en metodik för lärande, utveckling och uppföljning tillsammans med innovationsmiljöerna som leder till ökad samverkan och fokus på energi och klimatfrågor.

Projektets delmål

  • Innovationstävlingar
  • Utbildningsinsatser i bland annat innovationsmetodik, kommersialisering och affärsutveckling
  • Koordinering i utvecklingsarbetet
  • Support med att söka finansiellt stöd och investering
  • Matchning mellan företagens idéer och de personella och finansiella resurser som krävs för att få ut idéerna på marknaden
  • Under hela projektperioden stödjer Energimyndigheten samarbetet med ekonomiska medel, samt bolag med finansiellt stöd för utveckling och kommersialisering av innovationer

Vill du veta mer?

Partners

Kolla in våra andra kluster


Digital

Digital


Digitalisering kan ge stora vinster för individ, företag och samhälle genom effektiviseringar, nya tjänster och tillgänglighet.
Läs mer


Marin Teknik

Marin Teknik


För över 330 år sedan grundades Karlskrona just med syftet att vara Sveriges centrum för Marin teknik med skeppsvarv och flottans huvudbas.
Läs mer
Sök

Fokus på passionsdriven ekonomi och tillväxt inom Blekinges kreativa och kulturella näringar

TCL arrangerade hackathon för gymnasieskolor i Karlskrona

Digital Content Producer för Marine Technology Center of Sweden

Dela med dig
Dela

Häng med oss in i framtiden!

Få det senaste inom innovation och kunskap i din inkorg.

Fokus på passionsdriven ekonomi och tillväxt inom Blekinges kreativa och kulturella näringar

TCL arrangerade hackathon för gymnasieskolor i Karlskrona

Digital Content Producer för Marine Technology Center of Sweden