Förändringar i ledningen vid Blue Science Park

Blue Science Parks styrelse har beslutat att vidareutveckla verksamhetens mål och framtida inriktning. I samband med detta har överenskommelse träffats med VD Magnus Forsbrand om att han lämnade Blue Science Park torsdagen den 18 juni 2020.

Styrelsen har utsett kommundirektör Carl-Martin Lanér till interimsVD och kommer under hösten att tillsammans med science parkens anställda arbeta fram den profil som söks i en ny VD.

— Blue Science Park är en mycket viktig komponent för tillväxt och utveckling i regionen. Den kraft som finns i mötet mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor måste vi ta tillvara på. Därför går vi nu från en etableringsfas till nästa nivå. På detta sätt säkrar vi att Blue Science Park kommer bidra långsiktigt till möjligheterna i Karlskrona, säger Carl-Martin Lanér.

Har du frågor?
Frågor kring förändringarna besvaras via mail av carl-martin.laner@karlskrona.se eller på telefonnummer 0455-32 11 40

  • Sökes: deltagare till nytt forskningsprojekt inom anpassningsbar hållbar design
  • CoSkill - behovsanpassad kompetensutveckling inom digitalisering
  • Innovation Day 2020 ställs in
  • Truesec i sin största rekryteringsansats
  • Vi bygger en park för framtiden
X