WeCare – Från studentprojekt till bolag

WeCare startades som ett studentprojekt på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) med en ide om hur man kan reducera antalet vårdrelaterade infektioner inom sjukvården. Med stöd av bland annat Blue Science Park har idén fått testats på två sjukhus i Blekinge.

Vårdrelaterade infektioner är infektioner som uppstår under sluten sjukvård när smitta överförs till patienten och är en av de vanligaste orsakerna till vårdskador. Vårdskador som medför stort lidande, 750 000 extra sjukvårdsdagar och 6,5 miljarder kronor varje år och för redan utsatta patienter även ibland dödsfall. Det är ett globalt problem som skapar lika stor mängd skador i form av hög dödlighet och kostnader. Det är idag välkänt att 20 till 30 % av de vårdrelaterade infektionerna kan förebyggas och att tillämpning av de basala hygienrutinerna är lösningen till att förhindra spridning av bakterier. De basala hygienrutinerna innebär bland annat att noggrant tvätta men att främst desinfektera händerna med handdesinfektionsmedel. Information och utbildning av vårdpersonal i handhygienrutiner har resulterat i en plötslig förbättring men med tiden blir handhygienen återigen sämre då man går tillbaka till gamla vanor och man glömmer vikten av den goda handhygienen. Ett klart behov av att kontinuerligt få hjälp med att följa handhygienrutinerna har klargjorts.

WeCare minskar vårdrelaterade infektioner
WeCare startades som ett studentprojekt på BTH med en ide om hur man kan reducera antalet vårdrelaterade infektioner inom sjukvården. Eftersom vårdrelaterade infektioner innebär en stor kostnad för sjukvården visade dåvarande Landstinget Blekinge ett stort intresse för studenternas ide. Genom samarbete med BTH och Landstinget Blekinge stöttade Blue Science Park studenterna i utvecklingen av WeCare och hjälpte dem att genomföra sina första tester på länets båda sjukhus.

Pilot nästa steg
Arbetet med studenterna fortlöper och under nästa fas ska den utvecklade prototypen genomgå en pilot på samma sjukhus. WeCare är nu ett startup bolag i Blekinge Business Incubator (BBI) vilka tillsammans med Blue Science Park hjälper bolaget med produkt- och affärsutveckling samt tester. Med hjälp av Ericsson Garage har man tillverkat en prototyp som inom kort ska utvärderas genom en pilot. Tekniken bygger på sensorer som känner av om vårdpersonalen har tvättat och spritat sina händer innan kontakt med en ny patient. Vårdpersonalen är utrustad med en liten givare som indikerar om de har iakttagit god handhygien och givaren är även visuell för patienten så de kan se om god handhygien har iakttagits.

Mer information 
Vill du veta mer om WeCare? Kontakta Klas Alexandersson, Blue Science Park.

Foto: BLT

  • CoSkill - behovsanpassad kompetensutveckling inom digitalisering
  • Innovation Day 2020 ställs in
  • Truesec i sin största rekryteringsansats
  • Vi bygger en park för framtiden
  • Nationellt ledande inom hälso- och idrottsteknik – mål för ny blekingesatsning
X