Framtidskompetens i Blekinge

Övergripande mål 
Övergripande mål med projektet Framtidskompetens i Blekinge är att förbättra företagens kompetensförsörjning genom att de ska bli bättre på att attrahera, utveckla och behålla personal i Blekinge.

Deltagande företag kommer att:

  • vara delaktig i aktiviteter, såsom exempelvis kickoff och inspirationsseminarier
  • få tillgång till coaching och utbildning, där ledarskap, employer branding, talangattraktion med mera kommer att ingå
  • med hjälp av coacher bland annat göra en analys av företagens utvecklingsbehov kopplat till att attrahera, utveckla och behålla personal. Denna inledande analysfas ligger till grund för de insatser som startar efter sommaren 2019.

Om Framtidskompetens i Blekinge
Projektnamn: Framtidskompetens i Blekinge
Projektägare: Techtank
Partners: Blue Science Park, Blekinge Business Incubator (BBI), NetPort Science Park
Projekttid:     1 mars 2019 – 28 februari 2021
Finansiering: Europeiska Socialfonden
Total budget: 8 752 488 kr

Mer information
Läs mer om projektet Framtidskompetens i Blekinge här eller kontakta Karolina Söderlind, Blue Science Park.

 

                                                  

 

  • CoSkill - behovsanpassad kompetensutveckling inom digitalisering
  • Innovation Day 2020 ställs in
  • Truesec i sin största rekryteringsansats
  • Vi bygger en park för framtiden
  • Nationellt ledande inom hälso- och idrottsteknik – mål för ny blekingesatsning
X