Posts Currently viewing the category: "Marine technology"

Secmar

Secure Digitalisation for Sustainable Maritime Transport…(Read More)

Tillsammans med Ericsson, Blekinge Tekniska Högskola och Karlskrona kommun lanserar Blue Science Park nu The Concept Lab –  innovationsprojektet som hjälper dig att göra verklighet av dina idéer. Varför The Concept Lab? Vi har i regionen ett väl utbyggt innovationssystem för att ta hand om startups med bland annat…(Read More)

Övergripande mål Connect2Small Ports-projektet syftar till att stödja utvecklingen av små och medelstora hamnar i södra Östersjön/Baltikum genom att hjälpa dem att genomföra digitala lösningar och därigenom ge utveckling och konkurrensfördelar. Andelen av digital teknik för transport i södra Östersjön och…(Read More)

Övergripande mål  Övergripande mål med projektet Framtidskompetens i Blekinge är att förbättra företagens kompetensförsörjning genom att de ska bli bättre på att attrahera, utveckla och behålla personal i Blekinge. Deltagande företag kommer att: vara delaktig i aktiviteter, såsom exempelvis kickoff och inspirationsseminarier få tillg…(Read More)

We will invest 24 million for three years to build three test arenas within Blekinge’s strength areas Maritime Technology, Telecom / IT and eHealth. The test arenas gives research better opportunity to reach small and medium-sized businesses and thereby creating growth. The overall and long-term goal of the project is that the small…(Read More)

Detektera i botten Övergripande mål med detta projekt är att skapa en testbädd vilket förbättrar förutsättningarna för “produktifiering” av framkomna forskningsresultat inom undervattensteknik – systemintegration kopplad till AUV och ROV operationer, testning av systemens noggrannhet avseende både positionering och manövrering i ex. trånga utrymmen och den…(Read More)

Test-arena Blekinge – Arbete under vatten Övergripande mål med projektet är att skapa en testbädd vilket förbättrar förutsättningarna för “produktifiering” av forskningsresultat inom undervattensteknik – systemintegration rörande arbeten under vatten. Testbädden kommer att ge unika möjligheter att färdigställa metoder, utföra planeringar, beräkningar…(Read More)

The main purpose of our project Detect at the bottom is to create a test bed which improves the conditions for “productification” of research results in underwater technology – system integration linked to AUV and ROV operations, testing system accuracy regarding both positioning and maneuvering in ex. narrow spaces and the technical ability to detect…(Read More)

The main purpose of our project Work under water is to create a test bed which improves the conditions for “productification” of research results in subsea technology – system integration for underwater work. The test bed will provide unique possibilities for completing methods, performing plans, calculations, simulations, operational efficiency development, tests and evaluations for both…(Read More)

Heart disease is the most common cause of death in Sweden, both for women and men. About half of the western world’s population is ill and dying in any of these diseases. In Sweden, 12 percent of the population has a kind of heart disease.Research in information and communication technology aimed at people…(Read More)

  • CoSkill - behovsanpassad kompetensutveckling inom digitalisering
  • Innovation Day 2020 ställs in
  • Truesec i sin största rekryteringsansats
  • Vi bygger en park för framtiden
  • Nationellt ledande inom hälso- och idrottsteknik – mål för ny blekingesatsning
X