Projekt om mikrolärande i full gång

Projektet "Mikrolärande" är ett strategiskt projekt inom Innovationsprogrammet Smart Built Environment. Syftet med projektet är att med hjälp av mikrolärande öka kunskapen om digitalisering inom samhällsbyggnadssektorn, genom att sprida resultat från projekt inom Smart Built Environment, på ett sätt som blir lättillgängligt och kan spridas till en bred målgrupp.

Projektet bidrar på så vis till att Smart Built Environments övergripande effektmål uppfylls genom mer lättillgänglig kunskapsspridning.

Efter en kort förstudiefas är nu projektet Mikrolärande i gång med genomförandefasen, som innebär att ta fram utbildningspaket via mikrolärande för tre pågående projekt inom Smart Built Environment.

Projektet har inletts av en kort förstudie med en kartläggning av metoden mikrolärande och åskådliggörande med några olika exempel. Under genomförandefasen görs ett större arbete med att ta fram utbildningspaket via Mikrolärande för tre pågående projekt inom Smart Built Environment.

Dessa projekt är:
DigiGrow
Nationella Riktlinjer
Systematisk hantering av hållbarhetskrav

– Projektet börjar med DigiGrow under första kvartalet i år och fortsätter sedan med de övriga två samarbetsprojekten. Vi kommer löpande lägga ut information om utbildningspaketen som tas fram, berättar, Ann-Christin Kjellson, Blue Science Park, som är projektledare.

De tre utbildningspaketen kommer att testas av representanter från respektive målgrupp och projektet har dessutom en kompetent referensgrupp, som kommer att få lämna synpunkter och idéer.

Upphandlad leverantör av lärplattform och pedagogiskt stöd under projektet är företaget TicTac.

– En slutrapport tas fram i slutet av projektet. I rapporten ska vi redovisa hur man kan arbeta med mikrolärande utifrån de tre konkreta exemplen, som tagits fram. En utvärdering av resultatet kommer att göras och projektet kommer att ta fram förslag till hur en fortsatt framtagning och förvaltning av sådana utbildningspaket bör fungera, inklusive förvaltning av lärplattformen, avslutar Ann-Christin.

Vad är mikrolärande?
Mikrolärande, eller ”microlearning” och ”bite-size” på engelska, innebär att lärandet delas upp i flera kortare bitar. I stället för att gå en stor kurs på flera timmar får du lärandet i små kortare bitar. Något som sägs vara mer effektivt då det är lättare att ta till sig lärande i kortare portioner jämfört med en kurs på flera timmar i sträck.

Vill du veta mer?
Läs mer om projektet Mikrolärande på Smart Builts Environments webbplats eller maila Ann-Christin Kjellson, projektledare på Blue Science Park.

Fler Nyheter

Digtal

Sveriges centrum för IoT och nationell nod inom Cyber Security

E-Hälsa

Unikt samarbete mellan hälso- & sjukvård och området Digital

Marin Teknik

Marinens huvudstad och Nationellt Undervattenstekniskt Centrum

Samhällsbyggnad

Unik kompetens inom samhällsbyggnad och digitalisering

Nationella säkerhetsdagen 2022 blev ett mycket lyckat event!

Vi blir en del av ett nytt europeiskt center för digitalisering 

Lansering av Marine Technology Center of Sweden

Nationella säkerhetsdagen 2022 blev ett mycket lyckat event!

Vi blir en del av ett nytt europeiskt center för digitalisering 

Lansering av Marine Technology Center of Sweden

Dela med dig
Dela

Häng med oss in i framtiden!

Få det senaste inom innovation och kunskap i din inkorg.