Undervattensrobot till Blue Maritime Testbed

Som en del i etableringen av testbädden Blue Maritime Testbed för Blue Science Parks fokusområde Marin teknik, har science parken investerat i en fjärrstyrd undervattensfarkost, en så kallad ROV. Farkosten ska bland annat användas för forskning och utbildning inom sensorer på Blekinge Tekniska Högskolas marin teknik-utbildningar.

ROV-systemet (en VideoRay PRO5 ROV) kommer levereras av BUVI Scandinavia Ab under våren 2020. Parallellt pågår ett arbete med avlysning av ett mindre vattenområde utanför Gräsvik där en undervattenskabel, rör och undervattenskonstruktion ska installeras för test och forskningsändamål. Med sitt ROV-system kommer Blue Maritime Testbed  att stärka Karlskrona inom området marin teknik då test och utveckling kan ske i närhet av Blue Science Park, högskola och näringsliv.

Vad är en ROV?
En fjärrstyrd undervattensfarkost, en ROV (Remotely operated underwater vehicle) är undervattensrobotar, eller fjärrstyrda obemannade ubåtar som till exempel används inom offshore-industrin för att arbeta med gasledningar och oljeplattformar eller inom havsforskningen. De finns i storlekar från något kilo upp till flera ton. En fjärrstyrd undervattensfarkost kan utrustas med olika instrument och verktyg, såsom kameror, griparmar och sågar. Den är kopplad till ett fartyg eller båt på ytan med en kabel till en operatör, som styr roboten.

Foto: Rickard Forsman/buvi.se

  • Fyraårskalas med Karlskronas digitala tvilling
  • Förändringsagenter med nyckelroll i företagens kompetensförsörjning
  • Undervattensrobot till Blue Maritime Testbed
  • Frukost med "Får jag lov?"
  • Frukost i nya hälsokliniken
X