Invigning av BTHs nya forskning- och utbildningsklinik

I samband med Blekinges Tekniska Högskolas firande av sitt 30-årsjubileum invigdes den 13 september en ny kombinerad forsknings- och utbildningsklinik på högskolan. Under invigningen fanns socialminister Lena Hallengren på plats och invigde den toppmoderna kliniken. Det Blue Science Park-ledda projektet Test-arena Blekinge öppnar samtidigt en ny testbädd i den toppmoderna kliniken: Blue eHealth Testbed.

Den nya forsknings- och utbildningskliniken ska driva forskningsprojekt och även fungera som en utbildningsmottagning där studenter ska genomföra hälsoundersökningar.

Unik satsning
Den nya hälsokliniken är unik internationellt sett i att den kombinerar innovation, testbäddsverksamhet, implementering och utbildning. Den är en mötesplats för forskning, undervisning och hälsoteknisk produktutveckling.

– Det här är väldigt unikt och ger hela skolan och Blekinge ett stort lyft. Nu kan vi hålla vår utbildning på skolan i stället för att ha allt det praktiska på sjukhuset, säger Johan Sanmartin Berglund som är professor och föreståndare för kliniken till Blekinge Läns tidning.

I kliniken skapas möten i en öppen och dynamisk miljö som stimulerar till samarbete med akademi, industri, privata näringslivet och offentliga vård och omsorg.

Består av tre miljöer
Kliniken består av tre miljöer som tillsammans skapar goda förutsättningar för innovation och implementering av produkter och tjänster för hälso- och sjukvården:

  1. Health Technology Research Lab som är en miljö där forskningsprojekt bedrivs och där även Blue eHealth Testbed är en viktig kugge för våra medlemsföretag där vi skapar möjligheter att samverka med akademin för att utveckla och testar idéer och produkter/tjänster i en kliniks miljö och verkliga patienter.
  2. Clinical Trails Unit som är en arena för nationella och internationella forskningsprojekt och en miljö för kliniska studier, vilket möjliggör test och studier av lösningar framtagna av våra medlemsföretag för att på detta sätt verifieras innan de är klara för en öppen marknad.
  3. Health Education Lab som är en utbildningsmottagning där hälsoundersökningar genomförs, och där studenter från sjukvårdsprogrammet tillsammans med lärare och forskare utformar, prövar och simulerar arbetssätt för framtidens hälso- och sjukvård.

Kliniken är unik i sitt slag genom att den kombinerar innovation, testbädd, implementation och utbildning under samma tak.

 

Våra projekt delfinansieras av:

  • Test-arena projekt kan bidra till vård på distans av covidsjuka
  • Nytt 3D-uppdrag för BTH-studenter
  • Digitala lösningar under covid-19
  • Sownder i nytt AI-samarbete med Blodtrycksdoktorn
  • Code Summer Camp - digitalt barn- och ungdomsläger inom programmering
X