Blue Science Park får del i nytt projekt med 32 miljoner till kompetensutveckling i Sydsverige

Mitt i den rådande pandemin har Svenska ESF-rådet fördelat ut stöd till 22 projekt som ska erbjuda kompetensutveckling till varslade och permitterade. Region Blekinge har tillsammans med Region Skåne fått projektet CoSkill beviljat med 32 miljoner kronor. Blue Science Park är en av fyra involverade parter i Blekinge och kommer att leda insatsområdet Digital spets.

Projektet startar den 1 juni. Blekinge och Skånes klusterorganisationer kommer driva de operativa delarna i projektet nära de drabbade företagen. I Blekinge medverkar förutom Blue Science Park även Techtank, Blekinge Business Incubator (BBI) och NetPort Science Park i projektet.

Fokus på digital omställning och kompetensutveckling
CoSkill ska fokusera på digital omställning och 
vänder sig till små och medelstora företag inom olika branscher som drabbats av följdverkningar av Covid-19. Inom projektet ska man också identifiera och genomföra individanpassad kompetensutveckling.

Digital spets med Blue Science Park 
Projektet kommer att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser utifrån ett projektkoncept baserat på fyra insatsområden: Innovationsledning, Industri 4.0, Digital närvaro och Digital spets. Spåret Digital spets kommer att ledas genom ett samarbete mellan Blue Science Park och Mobile Heights och riktar sig till branscher med hög kunskapsintensitet.

— Som ett exempel kan det komma att handla om kompetensutveckling inom områden som Big Data, AI, informationssäkerhet och mobil kommunikation med nyttjande av sensorer, mobila nät och sammankopplingar via sakernas internet. Det här säger Ann-Christin Kjellson, affärsutvecklare på Blue Science Park.

För mer information
Ann-Christin Kjellson, Blue Science Park
0708-70 53 21
ann-christin.kjellson@bluesciencepark.se

 

  • Sökes: deltagare till nytt forskningsprojekt inom anpassningsbar hållbar design
  • CoSkill - behovsanpassad kompetensutveckling inom digitalisering
  • Innovation Day 2020 ställs in
  • Truesec i sin största rekryteringsansats
  • Vi bygger en park för framtiden
X