Information om personuppgiftsbehandling – GDPR

Vi tar ansvar för att alla personuppgifter du lämnar till oss endast används inom
Blue Science Parks datasystem och hanteras i enlighet med GDPR (Allmänna dataskyddsförordningen). Uppgifterna kommer användas i syfte att fullfölja våra åtaganden mot dig samt för att kunna ge bästa möjliga service.

 

§1. Vårt syfte och uppgifter vi hanterar

I Blue Science Park möts forskningen och de behov som finns i näringslivet och den offentliga verksamheten för att bygga upp spetskompetens och fånga upp nya idéer inom fokusområdena Marin teknik, Digital, eHälsa och Digital samhällsbyggnad. Genom samarbeten och tillämpad forskning ska företagens konkurrenskraft öka.

De personuppgifter som vi hanterar är främst de du själv delar med dig av i kontakten med oss – vid anmälningar till event, ansökningar om medlemskap, gemensamma aktiviteter etc.

 

Vi hanterar följande uppgifter:

— §1.1 Kontaktpersons namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

— §1.1b Företagstillhörighet, roll, och eventuellt profil vid projektansökningar.

— §1.2 Fakturauppgifter och referensperson om tillämpbart.

 

§2. Kontaktuppgifter

Våra kontaktuppgifter för att begära ut information, få uppgifter raderade eller andra frågor som kan uppstå är: E-post: info@bluesciencepark.se

 

§3 Kontaktuppgifter dataskyddsombud

Våra kontaktuppgifter till dataskyddsombud för att begära ut information, få uppgifter raderade eller andra frågor som kan uppstå är samma som ovanstående, punkt §2.

 

§4. Våra skyldigheter

Din kundinformation såsom kontaktuppgifter och medlemsuppgifter kommer inte att användas på annat sätt än att ge dig tillgång till information och tjänster från Blue Science Park eller tredje part godkänd av Blue Science Park. Vi är alltid skyldiga och ansvariga att inom 7 vardagar tillhandahålla information som respektive person och/eller företag begär. Likaså gäller borttagning av detsamma.

Vi har också skyldighet att rätta och uppdatera uppgifter om önskemål om detta sker. Även detta ska ske snarast, men senast inom 7 vardagar. Anser du att vi inte fullföljer våra skyldigheter uppmanar vi dig till att kontakta tillsynsmyndighet om vi inte är överens.

Känner du osäkerhet kring hur vi har fått tag på uppgifter om dig, är vi skyldiga att med tydlighet redovisa detta.

 

§5. Att dra tillbaka samtycke för ev nyhetsbrev

Du som prenumererar på nyhetsbrev från oss har alltid rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för mottagande av nyhetsbrev. Önskar du göra detta skriver du ett e-postmeddelande till oss på E-post: info@bluesciencepark.se

 

§6. Användarrätt

I denna paragraf beskriver vi vilka som har rätt att använda sig av uppgifterna som anges i §1. De som är anställda hos oss har rätt att använda de uppgifter som krävs för att utföra arbetsuppgifterna. De anställda har fått intern utbildning som beskrivs i §7.

 

§7. Användarsäkerhet

Personalen som hanterar personuppgifter utbildas internt och löpande i hantering av uppgifter. Detta för att den mänskliga faktorn skall vara absolut minimal. Personalen tränas på att hantera uppgifter på ett varsamt sätt över tid och har kunskap i att kunna uppdatera och radera kunders uppgifter i våra system.

 

§8. Formulärdata

Formulär som skickas in via webbplatsen lagras digitalt och skickas via krypterad anslutning. Dessa uppgifter lagrar vi för att kunna hålla vår service på högsta nivå.

 

§9. Underhåll

Vi uppdaterar och ser över vår policy frekvent så att den alltid är aktuell och pålitlig.