Blue kompetenstimme

Blue kompetenstimme innebär att medlemmar i Blue Science Park ställer upp och bidrar med en timme till andra medlemmar som har behov av råd inom ert kompetensområde. Förutom att bistå med kompetens ger det din organisation synlighet vilket förhoppningsvis kan leda till nya affärer.

Vill du vara med?
Vill du bidra med en medlemstimme till andra medlemmar? Kontakta oss här. Här nedan uppdaterar vi efter hand de medlemmar som tackat ja till att erbjuda andra medlemmar kompetenstimme.

Genom att dela med oss av våra erfarenheter så blir vi starkare tillsammans!

Blue kompetenstimme – fri rådgivning upp till en timme per år (uppdateras):

  • IT-säkerhet med Truesec
    Workshop med fokus på att identifiera orosmoln, hot och risker i er organisation och vägen framåt. Tillsammans diskuterar vi hur ni kan arbeta proaktivt med att sänka riskexponering, men även hur vi kan vara er säkerhetspartner när ni drabbats av intrång eller utpressning. Vill du veta mer eller boka upp en session maila: mikael.lagstrom@truesec.se