Innovationsupphandling förbättrar akutvården för stroke

Varje år drabbas 25 000 personer i Sverige av stroke. Förutom stort mänskligt lidande kostar det samhället minst 16 miljarder kronor varje år. Nu undersöks förutsättningarna för att genom innovationsupphandling radikalt förbättra akutvården för stroke.

I januari ändrade Socialstyrelsen sina riktlinjer för strokevård för att fler patienter ska få behandling med så kallad trombektomi. Förändringen väntas förbättra vården för många patienter men möter inte det fullständiga behovet. Idag behandlas ca 875 av strokepatienterna i Sverige, ca 3,5 procent, med trombektomi.

Sedan oktober förra året pågår en förstudie som undersöker förutsättningarna för att genom innovationsupphandling radikalt förbättra strokevården. Målet är att öka livskvaliteten för strokepatienter och samtidigt minska samhällskostnaderna. Den tänkta upphandlingen kan komma att omfatta kommuner och regioner i södra Sverige.

Förstudien leds av Innovation Skåne och Region Skåne tillsammans med Blue Science Park, Region Blekinge och Karlskrona Kommun och med stöd från Upphandlingsmyndigheten och finansiering från Vinnova. Förstudien utvärderas av en följeforskare vad gäller kunskap och tillämpbarhet av innovationspartnerskap som upphandlingsform.

Näringsliv och offentligt tillsammans
För att lösa de utmaningar som finns i strokevården kan offentlig upphandling användas som ett verktyg för att hitta nya och bättre vårdlösningar. Det ger också möjlighet att ta ett helhetsgrepp på strokevården för att skapa mer jämlik vård.

– Att innovationsupphandla enligt principen innovationspartnerskap ger möjlighet att förändra den nuvarande strokevården i grunden, det genom att aktörer från det privata näringslivet tillsammans med de upphandlande parterna utvecklar de nya lösningarna. Fördelen är att nya lösningar kan utvecklas efter just de behov kommunerna och regionerna har, det är särskilt viktigt eftersom det inte finns lösningar på området som täcker de fullständiga behoven, säger Jesper Petersson, MD, PHD, och verksamhetschef på neurologen SUS i Region Skåne.

Möjliggör systeminnovation
Innovationspartnerskap som upphandlingsförfarande innebär att leverantörer och beställare gemensamt ska komma fram till vad som ska göras för att möta det fastställda behovet. Därefter utvecklas och implementeras lösningen tillsammans.

– Innovationspartnerskap som upphandlingsform har varit möjlig i Sverige sedan 2017 men är fortfarande relativt oprövad. Processen tar flera år men kan i gengäld leda till lösningar radikalt mycket bättre än de som finns tillgängliga på marknaden genom andra upphandlingsformer. Det kan också leda till systeminnovation, nya lösningar som helt förändrar förutsättningarna för exempelvis strokepatienter och strokevården, säger Emmy Bertholdsson, Innovation Skånes projektledare för förstudien.

Den pågående förstudien avslutas i mars 2020 då en rapport med rekommendationer för det fortsatta arbetet lämnas till kommuner och regioner i södra Sverige.

Vill du veta mer?
För mer information om förstudien, maila Charlott Clementz, Blue Science Park

Fler Nyheter

Digtal

Sveriges centrum för IoT och nationell nod inom Cyber Security

E-Hälsa

Unikt samarbete mellan hälso- & sjukvård och området Digital

Marin Teknik

Marinens huvudstad och Nationellt Undervattenstekniskt Centrum

Samhällsbyggnad

Unik kompetens inom samhällsbyggnad och digitalisering

VD till Blue Science Park

Nu finns möjligheten att axla rollen som VD för Blue Science Park. Här kommer du att få ta ett helhetsgrepp kring fokusområden, projekt, en grupp kompetenta medarbetare och framtidsriktning. Var med och bidra till att skapa mervärde ut i samhället genom detta givande samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

International talent matchmaking with Sweden ICT

Companies from nine countries, thousands of talents and six Swedish Science Parks with an ICT focus come together for this autumns greatest challenge: to find the right match!

Ingå i en referensgrupp om Mikrolärande

I november startar det strategiska projektet Mikrolärande, inom innovationsprogrammet Smart Built Environment, temaområde ”Kunskap och kompetens”. Nu söker vi dig som vill vara med i en referensgrupp i projektet.

VD till Blue Science Park

Nu finns möjligheten att axla rollen som VD för Blue Science Park. Här kommer du att få ta ett helhetsgrepp kring fokusområden, projekt, en grupp kompetenta medarbetare och framtidsriktning. Var med och bidra till att skapa mervärde ut i samhället genom detta givande samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

International talent matchmaking with Sweden ICT

Companies from nine countries, thousands of talents and six Swedish Science Parks with an ICT focus come together for this autumns greatest challenge: to find the right match!

Ingå i en referensgrupp om Mikrolärande

I november startar det strategiska projektet Mikrolärande, inom innovationsprogrammet Smart Built Environment, temaområde ”Kunskap och kompetens”. Nu söker vi dig som vill vara med i en referensgrupp i projektet.
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela med dig

Häng med oss in i framtiden!

Få det senaste inom innovation och kunskap i din inkorg.