Health Innovation of Sweden kan bli en av Europas digitala innovationshubbar

Blekinge Digital Health, ett samarbete mellan Blue Science Park, Region Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola, ingår i en satsning på en Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH) inom området ehälsa. Tillsammans med fem andra regionala innovationshubbar, Linnéuniversitetet och RISE har en ansökan skickats till Vinnova.

Sammanslutningen går under namnet Health Innovation of Sweden. En bred geografisk spridning finns bland den digitala innovationshubbens parter. Från Blekinge Digital Health i söder till IoT Care i Skellefteå. Samtliga sex regionala aktörer i ansökan har pågående satsningar kring digital hälsa.

Två huvudmål med satsningen

Health Innovation of Sweden fokuserar i sin ansökan på två huvudmål:

  • Det ena är att med digital teknik bidra till en mer individbaserad, preventiv hälso- och sjukvård. Genom att ge individer större möjligheter att påverka sin egen hälsa skapas möjligheter för en mer jämlik vård.
  • Det andra huvudmålet är kopplat till Sveriges satsning Nära vård – där den närmsta vården är den som patienten eller brukaren själv kan bidra till. Satsningen är en överenskommelse mellan regeringen och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och omfattar sammanlagt 5,9 miljarder kronor för stötta kommuner och regioner i omställningsarbetet.

Stöd kring digitala lösningar

Health Innovation of Swedens roll blir att stötta utvecklingen, hjälpa till med implementeringen, utbilda och bidra till att skapa trygghet kring nya digitala lösningar. Inte minst kunskaper inom cybersäkerhet blir en viktig faktor, där Health Innovation of Sweden kan bistå med expertkunskap exempelvis kring hur data kan delas på ett säkert sätt. En huvuduppgift blir också att underlätta för näringslivet och offentlig sektor att tillsammans driva utvecklingen av nya digitala hälsotjänster. Ofta är trösklar i form av olika organisationers arbetsmetoder, kulturer och värderingar ett större hinder än den tekniska utvecklingen. Tillgång till miljöer där ny teknik och innovativa lösningar kan testas är därför central. Health Innovation of Swedens parter har tillgång till ett stort antal testmiljöer och testbäddar för en mängd olika syften.

– Genom ansökningsarbetet har vi satt fingret på vilka starka möjligheter och förutsättningar vi har i Blekinge att samverka inom området hälsoteknik/eHälsa. Samtidigt som vi stärker vår samverkan regionalt får vi med Health Innovation of Sweden större möjligheter att bidra till och ta del utav de nationella utmaningar som finns gällande framtidens hälsa, vård och omsorg, säger Charlott Clementz på Blue Science Park.

Medverkande parter

Parterna som ingår i Health Innovation of Sweden är förutom Blekinge Digital Health: RISE, Linnéunivesitetet (koordinator), IoT Care (Skellefteå), Leap For Life (Halmstad), eHealth Arena (Kalmar), Geolife Region (Gävle) och DigitalWell Arena (Karlstad).


Fakta: Europeiska Digitala Innovationshubbar – 16 svenska ansökningar

Satsningen på Europeiska Digitala Innovationshubbar ligger inom EU:s program ett Digitalt Europa. Målsättningen är att varje medlemsstat ska ha minst en EDIH vid programstarten 2021. Syftet är att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och samhälle och se till att europeiska medborgare och företag kan dra nytta av fördelarna. Hubbarna ska inbjuda till ett gränsöverskridande samarbete. Fem nyckelområden har pekats ut för EDIH:s verksamhet: HPC (Högpresterande datorsystem), AI, cybersäkerhet och förtroende, avancerade digitala färdigheter och spridning och användning av digital kapacitet. Sammanlagt har 16 svenska ansökningar om att bli en EDIH inkommit till Vinnova, som kommer att lägga fram en lista på kandidater till regeringen för beslut. Därefter kommer Sveriges kandidater att skickas vidare till EU-kommissionen, och därmed ges möjlighet att söka i kommande EU-utlysning. Totalt bedöms mellan fyra och åtta svenska EDIH kunna bli aktuella. Enligt Staffan Nyström, ansvarig för utlysningen på Vinnova, kommer en liknande matchmaking som redan gjorts i den svenska ansökningsprocessen ske på europeisk nivå 9-10 november. Det öppnar också en möjlighet för EDIH:s med parter från flera länder.

Fler Nyheter

Digtal

Sveriges centrum för IoT och nationell nod inom Cyber Security

E-Hälsa

Unikt samarbete mellan hälso- & sjukvård och området Digital

Marin Teknik

Marinens huvudstad och Nationellt Undervattenstekniskt Centrum

Samhällsbyggnad

Unik kompetens inom samhällsbyggnad och digitalisering

BlueHealth Prize 2021 – nominera din eHälsolösning!

Är du företagare eller deltar i ett samverkansprojekt inom det växande området eHälsa? Har du en koppling till Blekinge? Då är det kanske dig vi söker! Nu lanserar Länsförsäkringar Blekinge BlueHealth Prize – ett ungt tillväxtföretag eller samarbetsprojekt med affärspotential inom e-hälsoområdet vinner 50 000 kronor! Prisutdelningen sker den 6 maj i samband med en digital upplaga av eventet Innovation Day i Karlskrona.

Stena Line Propeller Prize 2021 open for nominations!

Stena Line Propeller Prize is an entrepreneur prize granted annually by Stena Line to young businesses in the ICT and Maritime Technology arena. Two young growth companies win 100 000 SEK each.

Marintekniskt samarbete samlar lokal kompetens

I det pågående arbetet med att bygga upp Nationellt Undervattentekniskt Centrum (NUC) vid BTH, har man nu fastställt en verksamhetsplan för 2021. Temat för det nya året kommer att vara; formera, etablera och marknadsföra NUC.

BlueHealth Prize 2021 – nominera din eHälsolösning!

Är du företagare eller deltar i ett samverkansprojekt inom det växande området eHälsa? Har du en koppling till Blekinge? Då är det kanske dig vi söker! Nu lanserar Länsförsäkringar Blekinge BlueHealth Prize – ett ungt tillväxtföretag eller samarbetsprojekt med affärspotential inom e-hälsoområdet vinner 50 000 kronor! Prisutdelningen sker den 6 maj i samband med en digital upplaga av eventet Innovation Day i Karlskrona.

Stena Line Propeller Prize 2021 open for nominations!

Stena Line Propeller Prize is an entrepreneur prize granted annually by Stena Line to young businesses in the ICT and Maritime Technology arena. Two young growth companies win 100 000 SEK each.

Marintekniskt samarbete samlar lokal kompetens

I det pågående arbetet med att bygga upp Nationellt Undervattentekniskt Centrum (NUC) vid BTH, har man nu fastställt en verksamhetsplan för 2021. Temat för det nya året kommer att vara; formera, etablera och marknadsföra NUC.
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela med dig

Häng med oss in i framtiden!

Få det senaste inom innovation och kunskap i din inkorg.