Health Innovation of Sweden kan bli en av Europas digitala innovationshubbar

Blekinge Digital Health, ett samarbete mellan Blue Science Park, Region Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola, ingår i en satsning på en Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH) inom området ehälsa. Tillsammans med fem andra regionala innovationshubbar, Linnéuniversitetet och RISE har en ansökan skickats till Vinnova.

Sammanslutningen går under namnet Health Innovation of Sweden. En bred geografisk spridning finns bland den digitala innovationshubbens parter. Från Blekinge Digital Health i söder till IoT Care i Skellefteå. Samtliga sex regionala aktörer i ansökan har pågående satsningar kring digital hälsa.

Två huvudmål med satsningen

Health Innovation of Sweden fokuserar i sin ansökan på två huvudmål:

  • Det ena är att med digital teknik bidra till en mer individbaserad, preventiv hälso- och sjukvård. Genom att ge individer större möjligheter att påverka sin egen hälsa skapas möjligheter för en mer jämlik vård.
  • Det andra huvudmålet är kopplat till Sveriges satsning Nära vård – där den närmsta vården är den som patienten eller brukaren själv kan bidra till. Satsningen är en överenskommelse mellan regeringen och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och omfattar sammanlagt 5,9 miljarder kronor för stötta kommuner och regioner i omställningsarbetet.

Stöd kring digitala lösningar

Health Innovation of Swedens roll blir att stötta utvecklingen, hjälpa till med implementeringen, utbilda och bidra till att skapa trygghet kring nya digitala lösningar. Inte minst kunskaper inom cybersäkerhet blir en viktig faktor, där Health Innovation of Sweden kan bistå med expertkunskap exempelvis kring hur data kan delas på ett säkert sätt. En huvuduppgift blir också att underlätta för näringslivet och offentlig sektor att tillsammans driva utvecklingen av nya digitala hälsotjänster. Ofta är trösklar i form av olika organisationers arbetsmetoder, kulturer och värderingar ett större hinder än den tekniska utvecklingen. Tillgång till miljöer där ny teknik och innovativa lösningar kan testas är därför central. Health Innovation of Swedens parter har tillgång till ett stort antal testmiljöer och testbäddar för en mängd olika syften.

– Genom ansökningsarbetet har vi satt fingret på vilka starka möjligheter och förutsättningar vi har i Blekinge att samverka inom området hälsoteknik/eHälsa. Samtidigt som vi stärker vår samverkan regionalt får vi med Health Innovation of Sweden större möjligheter att bidra till och ta del utav de nationella utmaningar som finns gällande framtidens hälsa, vård och omsorg, säger Charlott Clementz på Blue Science Park.

Medverkande parter

Parterna som ingår i Health Innovation of Sweden är förutom Blekinge Digital Health: RISE, Linnéunivesitetet (koordinator), IoT Care (Skellefteå), Leap For Life (Halmstad), eHealth Arena (Kalmar), Geolife Region (Gävle) och DigitalWell Arena (Karlstad).


Fakta: Europeiska Digitala Innovationshubbar – 16 svenska ansökningar

Satsningen på Europeiska Digitala Innovationshubbar ligger inom EU:s program ett Digitalt Europa. Målsättningen är att varje medlemsstat ska ha minst en EDIH vid programstarten 2021. Syftet är att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och samhälle och se till att europeiska medborgare och företag kan dra nytta av fördelarna. Hubbarna ska inbjuda till ett gränsöverskridande samarbete. Fem nyckelområden har pekats ut för EDIH:s verksamhet: HPC (Högpresterande datorsystem), AI, cybersäkerhet och förtroende, avancerade digitala färdigheter och spridning och användning av digital kapacitet. Sammanlagt har 16 svenska ansökningar om att bli en EDIH inkommit till Vinnova, som kommer att lägga fram en lista på kandidater till regeringen för beslut. Därefter kommer Sveriges kandidater att skickas vidare till EU-kommissionen, och därmed ges möjlighet att söka i kommande EU-utlysning. Totalt bedöms mellan fyra och åtta svenska EDIH kunna bli aktuella. Enligt Staffan Nyström, ansvarig för utlysningen på Vinnova, kommer en liknande matchmaking som redan gjorts i den svenska ansökningsprocessen ske på europeisk nivå 9-10 november. Det öppnar också en möjlighet för EDIH:s med parter från flera länder.

Fler Nyheter

Digtal

Sveriges centrum för IoT och nationell nod inom Cyber Security

E-Hälsa

Unikt samarbete mellan hälso- & sjukvård och området Digital

Marin Teknik

Marinens huvudstad och Nationellt Undervattenstekniskt Centrum

Samhällsbyggnad

Unik kompetens inom samhällsbyggnad och digitalisering

Sweden ICT tar våra ekosystem ut i Europa

För att säkra Europas konkurrenskraft och nytta inom digitalisering gör EU med programmet Digital Europe en stor satsning där en del är att etablera ett nätverk med Europeiska Digitala Innovations Hubbar (EDIH). EDIHerna ska hjälpa småföretag och offentlig sektor i sin digitala transformation av processer, produkter och tjänster. Science Park-samarbetet Sweden ICT är en plattform som stärker Sveriges position som ICT-nation – nu har man som en av femton svenska hubbar utsetts av Vinnova och Regeringskansliet att gå vidare till EU:s EDIH-urvalsprocess.

Ny testmiljö inom framtidens industri

Nu finns det en ny testmiljö inom Industri 4.0 på Blekinge Tekniska Högskola där det går att uppleva, experimentera och demonstrera framtidens industri genom smarta maskiner. Det nya labbet, Cyber Physical Lab, är placerat vid Institutionen för Maskinteknik och är ett av resultaten från Test-arena projektet inom IoT som Blue Science Park drivit tillsammans med BTH, Volvo Cars (Olofström) och Telenor Connexion.

Ingå i en referensgrupp om Mikrolärande

I november startar det strategiska projektet Mikrolärande, inom innovationsprogrammet Smart Built Environment, temaområde ”Kunskap och kompetens”. Nu söker vi dig som vill vara med i en referensgrupp i projektet.

Sweden ICT tar våra ekosystem ut i Europa

För att säkra Europas konkurrenskraft och nytta inom digitalisering gör EU med programmet Digital Europe en stor satsning där en del är att etablera ett nätverk med Europeiska Digitala Innovations Hubbar (EDIH). EDIHerna ska hjälpa småföretag och offentlig sektor i sin digitala transformation av processer, produkter och tjänster. Science Park-samarbetet Sweden ICT är en plattform som stärker Sveriges position som ICT-nation – nu har man som en av femton svenska hubbar utsetts av Vinnova och Regeringskansliet att gå vidare till EU:s EDIH-urvalsprocess.

Ny testmiljö inom framtidens industri

Nu finns det en ny testmiljö inom Industri 4.0 på Blekinge Tekniska Högskola där det går att uppleva, experimentera och demonstrera framtidens industri genom smarta maskiner. Det nya labbet, Cyber Physical Lab, är placerat vid Institutionen för Maskinteknik och är ett av resultaten från Test-arena projektet inom IoT som Blue Science Park drivit tillsammans med BTH, Volvo Cars (Olofström) och Telenor Connexion.

Ingå i en referensgrupp om Mikrolärande

I november startar det strategiska projektet Mikrolärande, inom innovationsprogrammet Smart Built Environment, temaområde ”Kunskap och kompetens”. Nu söker vi dig som vill vara med i en referensgrupp i projektet.
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela med dig

Häng med oss in i framtiden!

Få det senaste inom innovation och kunskap i din inkorg.