Framgångsrikt test av vågenergiomvandlare

Karlskronabaserade, Ocean Harvesting, har nu slutfört ett test av drivlinan och styrsystemet för vågenergiomvandlaren InfinityWEC. Resultatet visar att väsentliga delar kan byggas med standardkomponenter. Det är goda nyheter eftersom det kan förkorta både utvecklingstiden och reducera kostnaden för vågkraftverk. 

Ocean Harvesting har framgångsrikt slutfört testningen av en prototyp i skala 1:10 av drivlina och styrsystem för vågenergiomvandlaren InfinityWEC. Projektet bestod av design, byggnation och testning i en testrigg och var delfinansierat av Energimyndigheten.

För att få en realistisk belastning på drivlinan användes en skalad, hydrodynamisk modell av en fullstor vågenergiomvandlare (WEC), i kombination med en fysisk drivlineprototyp och ett realtidsstyrsystem i en HIL-konfiguration (hardware-in-the-loop). Styrsystem har utvecklats för både drivlina och HIL-rigg, vilket i kombination med en drivlina med all väsentlig funktionalitet inkluderad, visar att tekniken fungerar som avsett.

Projektet bekräftade att alla kritiska delar av drivlinan kunde byggas med standardkomponenter. Den fullskaliga designen syftar till att använda standardkomponenter med hög tillgänglighet från leverantörer, för att minimera riskerna, förkorta utvecklingstiden och minska kostnaderna för slutprodukten.

Styrsystemet som utvecklats bygger på en modern mjukvaruarkitektur med OOP (object-oriented programming) och TDD (test-driven development). Den är baserad på Beckhoff PLC och TwinCAT-programvara, vilket är en lämplig   och kostnadseffektiv lösning både för HIL-testning och för storskaliga installationer av vågenergiomvandlare i vågkraftsparker till havs.  Den utvecklade programvaran kommer att överföras till och vidareutvecklas i kommande utvecklingsfaser av InfinityWEC.

Testriggen kommer att användas som en utvecklingsplattform för att utvärdera avancerade reaktiva styrstrategier och designprinciper för att ytterligare förfina InfinityWEC:s förmåga att extrahera maximal energi från varje enskild våg.

Nästa utvecklingssteg för Ocean Harvesting är havsförsök med Infinity WEC i skala 1:3, ett projekt som planeras starta i november 2022. Havsförsöket kommer att demonstrera InfinityWEC-tekniken, styrsystemet och dess prestanda i den verkliga havsmiljön, ett kritiskt steg mot validering av systemet i full skala och kommersialiseringen av tekniken. För mer information, vänligen kontakta: Mikael Sidenmark, VD, Ocean Harvesting Technologies AB. mikael.sidenmark@oceanharvesting.com, +46 709 55 61 66. oceanharvesting.com

Här hittar du fler projekt och företag inom den marina sektorn.

Fler Nyheter

SKAPA-PRISET Blekinge län 2023

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris och har delats ut årligen i över 30 år. Priset delas ut på länsnivå och nationell nivå. Syftet med priset är att uppmärksamma och ge ekonomiskt stöd åt idérika personer så att de kan fortsätta att utveckla sina uppfinningar.

Fujitsu inleder stort samarbete med marknadsledande Truesec

Dela med dig
Dela

Häng med oss in i framtiden!

Få det senaste inom innovation och kunskap i din inkorg.