Framgångsrikt test av vågenergiomvandlare

Karlskronabaserade, Ocean Harvesting, har nu slutfört ett test av drivlinan och styrsystemet för vågenergiomvandlaren InfinityWEC. Resultatet visar att väsentliga delar kan byggas med standardkomponenter. Det är goda nyheter eftersom det kan förkorta både utvecklingstiden och reducera kostnaden för vågkraftverk. 

Ocean Harvesting har framgångsrikt slutfört testningen av en prototyp i skala 1:10 av drivlina och styrsystem för vågenergiomvandlaren InfinityWEC. Projektet bestod av design, byggnation och testning i en testrigg och var delfinansierat av Energimyndigheten.

För att få en realistisk belastning på drivlinan användes en skalad, hydrodynamisk modell av en fullstor vågenergiomvandlare (WEC), i kombination med en fysisk drivlineprototyp och ett realtidsstyrsystem i en HIL-konfiguration (hardware-in-the-loop). Styrsystem har utvecklats för både drivlina och HIL-rigg, vilket i kombination med en drivlina med all väsentlig funktionalitet inkluderad, visar att tekniken fungerar som avsett.

Projektet bekräftade att alla kritiska delar av drivlinan kunde byggas med standardkomponenter. Den fullskaliga designen syftar till att använda standardkomponenter med hög tillgänglighet från leverantörer, för att minimera riskerna, förkorta utvecklingstiden och minska kostnaderna för slutprodukten.

Styrsystemet som utvecklats bygger på en modern mjukvaruarkitektur med OOP (object-oriented programming) och TDD (test-driven development). Den är baserad på Beckhoff PLC och TwinCAT-programvara, vilket är en lämplig   och kostnadseffektiv lösning både för HIL-testning och för storskaliga installationer av vågenergiomvandlare i vågkraftsparker till havs.  Den utvecklade programvaran kommer att överföras till och vidareutvecklas i kommande utvecklingsfaser av InfinityWEC.

Testriggen kommer att användas som en utvecklingsplattform för att utvärdera avancerade reaktiva styrstrategier och designprinciper för att ytterligare förfina InfinityWEC:s förmåga att extrahera maximal energi från varje enskild våg.

Nästa utvecklingssteg för Ocean Harvesting är havsförsök med Infinity WEC i skala 1:3, ett projekt som planeras starta i november 2022. Havsförsöket kommer att demonstrera InfinityWEC-tekniken, styrsystemet och dess prestanda i den verkliga havsmiljön, ett kritiskt steg mot validering av systemet i full skala och kommersialiseringen av tekniken. För mer information, vänligen kontakta: Mikael Sidenmark, VD, Ocean Harvesting Technologies AB. mikael.sidenmark@oceanharvesting.com, +46 709 55 61 66. oceanharvesting.com

Här hittar du fler projekt och företag inom den marina sektorn.

Fler Nyheter

Digtal

Sveriges centrum för IoT och nationell nod inom Cyber Security

E-Hälsa

Unikt samarbete mellan hälso- & sjukvård och området Digital

Marin Teknik

Marinens huvudstad och Nationellt Undervattenstekniskt Centrum

Samhällsbyggnad

Unik kompetens inom samhällsbyggnad och digitalisering

BTH ger utbildningar inom cybersäkerhet, riktade mot yrkesverksamma. Kombinera arbete och studier.

Lunch med Blue Science Park varje onsdag under hösten!

Varje onsdag under hela hösten bjuder Blue Science Park på lunch på Villa Oscar. Du kan komma själv eller ta med en kollega. Vi berättar om alla spännande aktiviteter och insatser du kan ta del av och vi bjuder på lunch. Dessutom får du möjlighet att träffa andra spännande företag som finns i ekosystemet.

Blekingeprojekt ska ge säkrare energiförsörjning i Europa.

BTH ger utbildningar inom cybersäkerhet, riktade mot yrkesverksamma. Kombinera arbete och studier.

Lunch med Blue Science Park varje onsdag under hösten!

Varje onsdag under hela hösten bjuder Blue Science Park på lunch på Villa Oscar. Du kan komma själv eller ta med en kollega. Vi berättar om alla spännande aktiviteter och insatser du kan ta del av och vi bjuder på lunch. Dessutom får du möjlighet att träffa andra spännande företag som finns i ekosystemet.

Blekingeprojekt ska ge säkrare energiförsörjning i Europa.

Dela med dig
Dela

Häng med oss in i framtiden!

Få det senaste inom innovation och kunskap i din inkorg.