Europas digitala innovationshubbar – flera möjligheter för småföretagare och offentlig sektor i Blekinge

För att Europa ska förbli konkurrenskraftigt internationellt måste alla kunna dra nytta av den digitala transformationen. Genom att bygga ett europeiskt nätverk av digitala innovationshubbar (EDIH) vill EU-kommissionen hjälpa företag och offentlig sektor att förbättra sina processer, produkter och tjänster genom användning av digital teknik. Innovationsmyndigheten Vinnova och regeringen har utsett 15 st EDIH-ansökningar som nu har chans att bli europeiska hubbar. Blue Science Park leder arbetet i en och deltar i fyra av dessa.

De europeiska hubbarna ska stärka den digitala kompetensen för sina regioners små och medelstora företag och offentlig sektor, men också dela erfarenheter och kompetenser med övriga hubbar på nationell och europeisk nivå.

Här nedan kan du läsa mer om inriktningen på de olika ansökningarna Blue Science Park deltar i:

Sweden ICT

Det svenska science park-samarbetet Sweden ICT vill skapa en samlad plattform för digitala innovationsinitiativ i hela landet för målgrupperna små- och medelstora företag och offentlig sektor. Genom att bli en europeisk digital innovationshubb kommer Sweden ICT att växla upp förmågan att möta målgruppernas behov med lösningar från parkernas olika ekosystem. En ökad digitaliseringstakt i samhället innebär också ökade risker för såväl individer som verksamheter, och därför har Sweden ICT valt att lägga extra tyngd vid cybersäkerhet. Ett annat prioriterat område man fokuserar på i ansökan är talangattraktion. Detta då förmågan att attrahera rätt kompetens är avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft.

Partners
I samarbetet Sweden ICT ingår Blue Science Park (som leder arbetet), Ideon Science Park, Kista Science City, Luleå Science Park, Lindholmen Science Park och Linköping Science Park.

Läs mer
Läs mer om Sweden ICT på swedenict.se

Kontaktperson Blue Science Park
Mårten Holmberg, marten.holmberg@bluesciencepark.se


Health Innovation of Sweden

Genom Blue Science Parks medverkan i initiativet Blekinge Digital Health (ett samarbete mellan Blue Science Park, Region Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola) ingår vi i en satsning på en Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH) inom området ehälsa. Health Innovation of Sweden fokuserar i sin ansökan på två huvudmål: Det ena är att med digital teknik bidra till en mer individbaserad, preventiv hälso- och sjukvård. Genom att ge individer större möjligheter att påverka sin egen hälsa skapas möjligheter för en mer jämlik vård. Det andra huvudmålet är kopplat till Sveriges satsning Nära vård – där den närmsta vården är den som patienten eller brukaren själv kan bidra till. Satsningen är en överenskommelse mellan regeringen och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och omfattar sammanlagt 5,9 miljarder kronor för stötta kommuner och regioner i omställningsarbetet.

Partners
Parterna som ingår i Health Innovation of Sweden är förutom Blekinge Digital Health: RISE, Linnéunivesitetet (koordinator), IoT Care (Skellefteå), Leap For Life (Halmstad), eHealth Arena (Kalmar), Geolife Region (Gävle) och DigitalWell Arena (Karlstad).

Läs mer
Läs mer om Health Innovation of Sweden på hiossweden.com

Kontaktperson Blue Science Park
Charlott Clementz, charlott.clementz@bluesciencepark.se


DigIT Hub

Som en europeisk digital innovationshubb kommer DigIT Hub att fokusera på att erbjuda utbildning, aktiviteter och testmiljöer inom artificiell intelligens, high performance computing och cybersäkerhet riktade mot små och medelstora företag samt offentlig sektor i södra Sverige (Region Skåne, Blekinge och Kronoberg). Inriktningen kommer att vara det smarta samhället, tillverkningsindustri och avancerade material.

Partners
Mobile Heights (övergripande projektledare), Media Evolution, IUC Syd, kommunerna Malmö, Lund och Helsingborg, Lunds tekniska högskola, Malmö universitet, Blue Science Park, Techtank, Videum Science Park, Linnéuniversitetet och Växjö kommun

Läs mer
Läs mer om DigIT Hub på digithub.se

Kontaktperson Blue Science Park
Ann-Christin Kjellson, ann-christin.kjellson@bluesciencepark.se


AI Sweden

AI Sweden är ett nationellt centrum för tillämpad AI. Det övergripande fokusområdet är att påskynda användningen av AI och tillhandahålla tjänster till små och medelstora företag och partnerregioner genom att öka kunskapen, datadelning, användning av testbäddar och samarbeten kring intressanta aspekter av AI. Resurserna är främst avsedda för att driva användningen av AI i samarbetsregioner, men kommer också att fungera som AI-stödjande nav för de andra EDIH i Sverige. Att AI Sweden blir en EDIH kommer också att öka hastigheten och djupet av internationellt samarbete i nätverket av AI-fokuserade EDIH i Europa.

Partners
Lindholmen Science Park är projektledare för AI Sweden och koordinator för AI Swedens EDIH-ansökan. Deltar i ansökan gör också: AI Sweden, DIGG, RISE, Nio svenska science parks (däribland Blue Science Park), SALAR, Tio olika regioner (däribland Region Blekinge).

Läs mer
Läs mer om AI Sweden på ai.se

Kontaktperson Blue Science Park
Karolina Söderlind, karolina.soderlind@bluesciencepark.se

Fler Nyheter

Häng med oss in i framtiden!

Få det senaste inom innovation och kunskap i din inkorg.

Digtal

Sveriges centrum för IoT och nationell nod inom Cyber Security

E-Hälsa

Unikt samarbete mellan hälso- & sjukvård och området Digital

Marin Teknik

Marinens huvudstad och Nationellt Undervattenstekniskt Centrum

Samhällsbyggnad

Unik kompetens inom samhällsbyggnad och digitalisering

Digtal

Sveriges centrum för IoT och nationell nod inom Cyber Security

Marin Teknik

Marinens huvudstad och Nationellt Undervattenstekniskt Centrum

Träffa Ninni och Rebecca

Vi blir en del av ett nytt europeiskt center för digitalisering 

Förstå affärsnyttan av artificiell intelligens

Träffa Ninni och Rebecca

Vi blir en del av ett nytt europeiskt center för digitalisering 

Förstå affärsnyttan av artificiell intelligens

Dela med dig
Dela

Häng med oss in i framtiden!

Få det senaste inom innovation och kunskap i din inkorg.