Blekingeprojekt ska ge säkrare energiförsörjning i Europa.

Blue Science Park har fått förtroendet att driva den svenska delen av det internationella projektet CISSAN, Collective Intelligence Supported by Security Aware Nodes. Projektet ska utveckla och demonstrera nya metoder för att skapa säkrare nätverk för energisektorn. Resultatet kommer att bidra till tryggare energiförsörjning, göra deltagande företag mer konkurrenskraftiga samt koppla ihop lärosäten och företag med sina motsvarigheter i fem andra länder (Finland, Österrike, Luxemburg, Spanien och Turkiet).

Projektet har fått 12,7 miljoner kronor i bidrag från EU och Vinnova som ska fördelas till företag och akademi. Blue Science Parks uppgift är att koordinera den svenska delen av projektet.

”På BTH är vi glada att se en sådan satsning på europeisk nivå men ämnet är särskilt intressant för Sverige och Blekinge.”

Kurt Tutschku, professor i telekommunikationssystem, Blekinge Tekniska Högskola.

Hur ska det gå till?

Elnäten blir alltmer digitaliserade och uppkopplade med sensorer och styrenheter, så kallade Internet-of-Things-noder. Men varje enskild nod har begränsad kapacitet och är sårbar för hackerattacker. Genom en ny metod att koppla ihop noderna, med hjälp av bland annat AI och blockkedjeteknik, kommer näten bli säkrare och kunna styras mer exakt.

Med hjälp av Affärsverkens erfarenheter kommer projektet klargöra vilka krav och behov som finns i denna viktiga infrastruktur, nu och i framtiden. Blekinge Tekniska Högskola ges möjlighet att bedriva forskning inom området tillsammans med andra internationella lärosäten. Techinova och AddSecure är elnätsexperter och utvecklar produkter som ger högre säkerhet och mer effektivitet i eldistributionsnätet. I projektet deltar även företagen SavanticClavister och Arctos Labs som bidrar med expertis inom AI, cybersäkerhet och edge computing.

”CISSAN är ett bra exempel på hur samarbeten mellan akademi, företag och samhälle kan skapa mervärden för alla inblandade. Vi på Blue Science Park är glada över att ha lyckats samla dessa kompetenta aktörer i ett så spännande projekt samtidigt som vi har säkrat ett antal miljoner i utvecklingsmedel till regionens företag och organisationer.”

Jörgen Adolfsson, VD Blue Science Park

Fler Nyheter

Digtal

Sveriges centrum för IoT och nationell nod inom Cyber Security

E-Hälsa

Unikt samarbete mellan hälso- & sjukvård och området Digital

Marin Teknik

Marinens huvudstad och Nationellt Undervattenstekniskt Centrum

Samhällsbyggnad

Unik kompetens inom samhällsbyggnad och digitalisering

BTH ger utbildningar inom cybersäkerhet, riktade mot yrkesverksamma. Kombinera arbete och studier.

Lunch med Blue Science Park varje onsdag under hösten!

Varje onsdag under hela hösten bjuder Blue Science Park på lunch på Villa Oscar. Du kan komma själv eller ta med en kollega. Vi berättar om alla spännande aktiviteter och insatser du kan ta del av och vi bjuder på lunch. Dessutom får du möjlighet att träffa andra spännande företag som finns i ekosystemet.

Blekingeprojekt ska ge säkrare energiförsörjning i Europa.

BTH ger utbildningar inom cybersäkerhet, riktade mot yrkesverksamma. Kombinera arbete och studier.

Lunch med Blue Science Park varje onsdag under hösten!

Varje onsdag under hela hösten bjuder Blue Science Park på lunch på Villa Oscar. Du kan komma själv eller ta med en kollega. Vi berättar om alla spännande aktiviteter och insatser du kan ta del av och vi bjuder på lunch. Dessutom får du möjlighet att träffa andra spännande företag som finns i ekosystemet.

Blekingeprojekt ska ge säkrare energiförsörjning i Europa.

Dela med dig
Dela

Häng med oss in i framtiden!

Få det senaste inom innovation och kunskap i din inkorg.