Kickstart S3

Cecilia Svensson
Cecilia Svensson

Kickstart S3

Arbetet i projektet Kickstart S3 syftar till att snabba på utvecklingen av Blekinges smarta specialiseringsstrategi (S3), ett EU-verktyg som alla Europas länder arbetar med för att skapa skarpare utveckling och hållbar tillväxt i sina regioner.

Arbetet i projektet Kickstart S3 syftar till att snabba på utvecklingen av Blekinges smarta specialiseringsstrategi (S3), ett EU-verktyg som alla Europas länder arbetar med för att skapa skarpare utveckling och hållbar tillväxt i sina regioner.


Projektägare är Region Blekinge. Samverkansparter är Blue Science Park, Techtank, Almi Företagspartner, Blekinge Business Incubator, Netport Science Park och Blekinge Tekniska Högskola.
Utgångspunkten i projektidén är det långsiktiga arbete med att implementera Blekinges smarta specialiseringsstrategi, S3. Under 2020 har Blekinge regionala utvecklingsnämnd antagit en Smart specialiseringsstrategi som omfattar följande spetsområden:

 • Smart industri (formningsteknologi och marin teknik)
 • Tech (digitalisering och smartare samhällen)
 • Missions (med fokus på samhällets utmaningar)
  Kickstart S3 Blekinge kommer att arbeta inom tre delområden:
 1. Det första handlar om att skapa och etablera en innovationsplattform för S3-arbetet, en samverkansarena med aktörer från flera sektorer; akademin, SME:er, industriaktörer och främjandesystemet.
 2. Det andra delområdet syftar till att allmänt höja förmågan i främjandesystemet för att kunna arbeta med utvecklingsprocesser i specialiseringsområdena i länet och specifikt öka kompetensen för att arbeta enligt metodiken Missions som är ett verktyg för att adressera stora samhällsutmaningar.
 3. Det tredje delområdet syftar till att utveckla minst ett stort utvecklingsprojekt som under 5-10 år ska ta fram lösningar, innovationer, produkter och tjänster som bidrar till grön omställning.
  Techtank ansvarar för delprojekt 2 Kompetenshöjning som syftar till att allmänt höja förmågan i främjandesystemet för att kunna arbeta med utvecklingsprocesser i specialiseringsområdena i länet.
  Utöver det har Techtank en specifik roll i att driva dialoger och processer med partnerföretag inom specialiseringsområdet Smart Industri, formningsteknologi.

Kickstart S3

Genom projektet vässar Blekinge för att bli bättre på innovation genom att snabba på etableringen av Blekinges smarta specialiseringsstrategi (S3). Ett EU-verktyg som alla Europas länder arbetar med för att stärka grön och digital omställning och samtidigt långsiktigt öka innovationskraften och återhämtningsförmågan hos små och medelstora företag som verkar inom regionens specialiseringsområden.

Blekinges smarta specialiseringsstrategi (S3)
Genom projektet vässar Blekinge för att bli bättre på innovation genom att snabba på utvecklingen av Blekinges smarta specialiseringsstrategi (S3), ett EU-verktyg som alla Europas länder arbetar med för att skapa skarpare utveckling och hållbar tillväxt i sina regioner.
Blekinges strategi lyfter fram tre specialiseringsområden som är av särskild vikt för regionen; Smart industri, Tech och Missioner.


Den sistnämnda är ett sätt att arbeta med utmaningsdriven innovation, dvs hur kan vi adressera stora samhällsutmaningar i regionen såsom klimat, tillståndet i havet, socialt utanförskap etc. och samtidigt skapa ökad hållbar tillväxt genom nya innovationer inom dessa områden.


Projektet kommer arbeta inom tre delområden
Det första handlar om att skapa och etablera en övergripande innovationsplattform för S3-arbetet med aktörer från flera sektorer; akademin, SMF, industriaktörer och främjandesystemet.
Det andra delområdet syftar till att allmänt höja förmågan i främjandesystemet för att kunna arbeta med utvecklingsprocesser i specialiseringsområdena i länet och specifikt öka kompetensen för att arbeta enligt metodiken Missions som ett verktyg för att adressera stora samhällsutmaningar.
Det tredje delområdet syftar till att samla aktörer med spetskompetens inom Blekinges specialiseringsområden; forskare, företag och offentliga aktörer, i minst två samverkansplattformar/partnerskap. Dessa ska utveckla metodik för utvecklings- och innovationsprocesser för att adressera stora samhällsutmaningar för grön och digital omställning. Processmetodiken ska genomföras och testas under projektperioden samt ska adressera ett av de utpekade temaområdena i Blekinges S3; Klimat, Hav och Vatten.


Ett samverkansprojekt
Det finns en bred uppslutning och stora förväntningar på projektet, som att på lång sikt bidra till en hållbar grön omställning och tillväxt genom stärkt återhämtningsförmåga. Finansieringen kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Blekinge.Region Blekinge är även projektägare och huvudprojektledare och genomför projektet tillsammans med Blue Science Park, Techtank, Blekinge Tekniska högskola, Almi, Netport Science Park, och Blekinge Business Incubator.

Kickstart S3

Mål:

Arbetet i projektet Kickstart S3 syftar till att snabba på utvecklingen av Blekinges smarta specialiseringsstrategi (S3), ett EU-verktyg som alla Europas länder arbetar med för att skapa skarpare utveckling och hållbar tillväxt i sina regioner.

Övergripande mål

Arbetet i projektet Kickstart S3 syftar till att snabba på utvecklingen av Blekinges smarta specialiseringsstrategi (S3), ett EU-verktyg som alla Europas länder arbetar med för att skapa skarpare utveckling och hållbar tillväxt i sina regioner. Projektägare är Region Blekinge. Samverkansparter är Blue Science Park, Techtank, Almi Företagspartner, Blekinge Business Incubator, Netport Science Park och Blekinge Tekniska Högskola. Utgångspunkten i projektidén är det långsiktiga arbete med att implementera Blekinges smarta specialiseringsstrategi, S3.

Partners

Mer projekt inom Digital

Kolla in våra andra kluster


Digital

Digital


Digitalisering kan ge stora vinster för individ, företag och samhälle genom effektiviseringar, nya tjänster och tillgänglighet.
Läs mer


Marin Teknik

Marin Teknik


För över 330 år sedan grundades Karlskrona just med syftet att vara Sveriges centrum för Marin teknik med skeppsvarv och flottans huvudbas.
Läs mer

BTH ger utbildningar inom cybersäkerhet, riktade mot yrkesverksamma. Kombinera arbete och studier.

Lunch med Blue Science Park varje onsdag under hösten!

Varje onsdag under hela hösten bjuder Blue Science Park på lunch på Villa Oscar. Du kan komma själv eller ta med en kollega. Vi berättar om alla spännande aktiviteter och insatser du kan ta del av och vi bjuder på lunch. Dessutom får du möjlighet att träffa andra spännande företag som finns i ekosystemet.

Blekingeprojekt ska ge säkrare energiförsörjning i Europa.

BTH ger utbildningar inom cybersäkerhet, riktade mot yrkesverksamma. Kombinera arbete och studier.

Lunch med Blue Science Park varje onsdag under hösten!

Varje onsdag under hela hösten bjuder Blue Science Park på lunch på Villa Oscar. Du kan komma själv eller ta med en kollega. Vi berättar om alla spännande aktiviteter och insatser du kan ta del av och vi bjuder på lunch. Dessutom får du möjlighet att träffa andra spännande företag som finns i ekosystemet.

Blekingeprojekt ska ge säkrare energiförsörjning i Europa.

Dela med dig
Dela

Häng med oss in i framtiden!

Få det senaste inom innovation och kunskap i din inkorg.