John Olsson
John Olsson

Kickstart S3

Arbetet i projektet Kickstart S3 syftar till att snabba på utvecklingen av Blekinges smarta specialiseringsstrategi (S3), ett EU-verktyg som alla Europas länder arbetar med för att skapa skarpare utveckling och hållbar tillväxt i sina regioner.

Under 2020 har Blekinge regionala utvecklingsnämnd antagit en Smart specialiseringsstrategi som omfattar följande spetsområden:

  • Smart industri (formningsteknologi och marin teknik)
  • Tech (digitalisering och smartare samhällen)
  • Missions (med fokus på samhällets utmaningar)


Ett samverkansprojekt
Det finns en bred uppslutning och stora förväntningar på projektet, som att på lång sikt bidra till en hållbar grön omställning och tillväxt genom stärkt återhämtningsförmåga. Finansieringen kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Blekinge.Region Blekinge är även projektägare och huvudprojektledare och genomför projektet tillsammans med Blue Science Park, Techtank, Blekinge Tekniska högskola, Almi, Netport Science Park, och Blekinge Business Incubator.

Kickstart S3

Mål:

Att på lång sikt bidra till en hållbar grön omställning och tillväxt genom stärkt återhämtningsförmåga

Tidsplan:

2021 06 01 – 2023 08 31

Finansiering:

Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Blekinge.

Finansiärer

Övergripande mål

Arbetet i projektet Kickstart S3 syftar till att snabba på utvecklingen av Blekinges smarta specialiseringsstrategi (S3), ett EU-verktyg som alla Europas länder arbetar med för att skapa skarpare utveckling och hållbar tillväxt i sina regioner. Projektägare är Region Blekinge. Samverkansparter är Blue Science Park, Techtank, Almi Företagspartner, Blekinge Business Incubator, Netport Science Park och Blekinge Tekniska Högskola. Utgångspunkten i projektidén är det långsiktiga arbete med att implementera Blekinges smarta specialiseringsstrategi, S3.

Projektets delmål

  • Det första handlar om att skapa och etablera en innovationsplattform för S3-arbetet, en samverkansarena med aktörer från flera sektorer; akademin, SME:er, industriaktörer och främjandesystemet.
  • Det andra delområdet syftar till att allmänt höja förmågan i främjandesystemet för att kunna arbeta med utvecklingsprocesser i specialiseringsområdena i länet och specifikt öka kompetensen för att arbeta enligt metodiken Missions som är ett verktyg för att adressera stora samhällsutmaningar.
  • Det tredje delområdet syftar till att utveckla minst ett stort utvecklingsprojekt som under 5-10 år ska ta fram lösningar, innovationer, produkter och tjänster som bidrar till grön omställning. Techtank ansvarar för delprojekt 2 Kompetenshöjning som syftar till att allmänt höja förmågan i främjandesystemet för att kunna arbeta med utvecklingsprocesser i specialiseringsområdena i länet.

Partners

Kolla in våra andra kluster


Digital

Digital


Digitalisering kan ge stora vinster för individ, företag och samhälle genom effektiviseringar, nya tjänster och tillgänglighet.
Läs mer


Marin Teknik

Marin Teknik


För över 330 år sedan grundades Karlskrona just med syftet att vara Sveriges centrum för Marin teknik med skeppsvarv och flottans huvudbas.
Läs mer
Search

Framtidens marina innovation diskuteras under Marine Innovation Day 2024

Därför är cybersäkerhet viktigt – såhär kommer du igång 

Tech Concept Lab i samarbete med världsledande företag i Kalifornien

Dela med dig
Dela

Häng med oss in i framtiden!

Få det senaste inom innovation och kunskap i din inkorg.

Framtidens marina innovation diskuteras under Marine Innovation Day 2024

Därför är cybersäkerhet viktigt – såhär kommer du igång 

Tech Concept Lab i samarbete med världsledande företag i Kalifornien