Banbrytande idé belönas med nytt projekt

Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, har beviljat ett nytt projekt inom ramen för ”Banbrytande idéer”, Virtual Positioning System, som kommer att drivas av Blue Science Park, Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Wireless Independent Provider (WIP) i samarbete.

Syftet med utlysningen från Vinnova är att kunna testa idéer som kan få stor betydelse för svensk industriell utveckling på sikt. Målsättningen är att projekten ska bidra till förnyelse och transformation genom utveckling och tillämpning av nya lösningar.

–  Vår banbrytande idé syftar till att på ett nytt sätt möjliggöra ett virtuellt positioneringssystem med noggrannhet på millimeternivå för inomhusmiljöer och begränsade utomhusmiljöer. Vi tror oss också kunna identifiera ett objekts material och form, säger Siamak Khatibi, Universitetslektor/docent på BTH.

– Ett positioneringssystem med millimeternoggrannhet kommer med största sannolikhet att påskynda/underlätta Sveriges digitaliseringen inom olika produktionsprocesser och främja industrisektorn som utvecklar systemlösningar inom informations- och kommunikationsteknologi, säger Kent Jakobsson på WIP.

Blue Science Park, som startade 2016, välkomnar ännu ett nytt spännande projekt som bidrar till att idéer kan bli verklighet.

– Vi är fantastiskt glada att Vinnova premierar innovationer som kan bidra till en konkurrenskraftig och hållbar svensk industriell utveckling. Vår innovationsmiljö, som präglas av samarbete och öppenhet, kombinerat med vår spetskunskap inom digitalisering ger bra förutsättningar för projektet, säger Joakim Thiel, Affärsutvecklare Digital på Blue Science Park

För mer information:
Joakim Thiel, Affärsutvecklare Digital, Blue Science Park, 0708-705 447, joakim.thiel@bluesciencepark.se

 

Om WIP
WIP är ett innovativt teknikföretag med säte i Karlskrona som hjälper företag och deras medarbetare att agera och interagera i en allt mer rörlig och digitaliserad tid. Våra produkter och tjänster skapar unika systemlösningar som möjliggör för företag att verka effektivt. Vår egenutvecklade mjukvara DynApp Suite är grunden till allt vi levererar. WIP Labs är den del av bolaget som fokuserar på R&D och har sen länge haft ett nära samarbete med BTH. Läs mer om WIP

 

Om BTH
Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.
BTH:s uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå, med fokus på IT som integreras med andra ämnen såsom teknik, fysisk planering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård. I all vår verksamhet lyfter vi fram innovation, hållbarhet samt samarbete och utbyte med näringsliv och samhälle. Läs mer om BTH 

 

Om Blue Science Park
Blue Science Park är en innovationsmiljö som stärker Blekinges ställning inom fokusområdena Digital, eHälsa och Marin teknik genom samarbete mellan näringslivet, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona kommun och Landstinget Blekinge. Vi är över 80 medlemmar. Vår kompetens är unik genom att vi har hela ekosystemet här från forskning och utbildning till producerande företag och avancerade användare. Läs mer om Blue Science Park 

  • Blue Science Park 3 år - kunskapsfrukost med trendspaning
  • Nytt projekt för samverkan inom teknisk innovation för idrott och hälsa
  • Nytt stöd till Blekinges företag att utveckla energieffektiva affärsidéer
  • Privatkonsumtion av välfärdsteknik
  • Blue Science Park vill attrahera talanger
X