Miljoner i EU-medel för att stödja företag i Blekinge i arbetet med kompetensförsörjning

Blekinges innovationsmiljöer har beviljats närmare 9 miljoner kronor från EU:s socialfond (ESF) för projektet Framtidskompetens i Blekinge med start den 1 mars 2019. Projektet handlar om att stödja och utveckla små och medelstora företags förmåga och processer för att bli mer effektiva i sin kompetens-försörjning. Projektägare är Techtank och partners i projektet är Blekinge Business Incubator (BBI), Blue Science Park och NetPort Science Park.

 I korthet handlar projektet Framtidskompetens i Blekinge om att bli bättre på att både attrahera, utveckla och behålla personal. Vi vill med projektet stärka företagen i sitt arbete med att attrahera medarbetare, att behålla medarbetare och att utveckla sina medarbetare. De deltagande företagen kommer genom coachning och kompetenshöjande insatser inom ledarskap, bemötande, kommunikation och strategisk kompetensförsörjning att stöttas i sitt arbete med kompetensförflyttning, talangattraktion, rekrytering och employer branding.

– Vi är väldigt glada över att ha blivit beviljade medel för detta projekt och inom Blue Science Park kommer vi att fokusera på ICT-företagens särskilda utmaningar, säger Klas Alexandersson, affärsutvecklare,
Blue Science Park.

Mer information
Klas Alexandersson, affärsutvecklare, Blue Science Park
klas.alexandersson@bluesciencepark.se, 0708-705 435

 

Om Framtidskompetens i Blekinge
Projektnamn: Framtidskompetens i Blekinge
Projektägare: Techtank
Partners: Blekinge Business Incubator (BBI), Blue Science Park, NetPort Science Park
Projekttid:     1 mars 2019 – 28 februari 2021
Finansiering: Europeiska Socialfonden
Total budget: 8 752 488 kr

 

                

  • Blue Science Park 3 år - kunskapsfrukost med trendspaning
  • Nytt projekt för samverkan inom teknisk innovation för idrott och hälsa
  • Nytt stöd till Blekinges företag att utveckla energieffektiva affärsidéer
  • Privatkonsumtion av välfärdsteknik
  • Blue Science Park vill attrahera talanger
X