EM-power: Innovativ energieffektivisering

Energimyndigheten gör en ny satsning på Sveriges innovationsmiljöer med det nya projektet EM-power. 

Bakgrund
Energimyndigheten satsar årligen 160 miljoner kronor till att stötta kommersialisering av innovationer med stor potential att ställa om energisystemet. För första gången görs nu en finansierad kraftsamling med innovationsmiljöer runt om i Sverige med syftet att innovationer ska nå marknaden. Blekinge Business Incubator, Netport Science Park och Blue Science Park har gått in som samarbetspartners i satsningen.

Projektmål
Satsningen startar som pilot på ett år med ytterligare två år som förlängning fram till och med 2020. Samarbetet ska leda till fler lösningar med energirelevans på marknaden genom ökad kapital-försörjning och konkret affärsutveckling samt insatser av relevans för bolagen. Man vill även bygga en metodik för lärande, utveckling och uppföljning tillsammans med innovationsmiljöerna som leder till ökad samverkan och fokus på energi och klimatfrågor.

Erbjudandet till våra företag och innovatörer består av flera delar:

 • Innovationstävlingar
 • Utbildningsinsatser i bland annat innovationsmetodik, kommersialisering och affärsutveckling
 • Koordinering i utvecklingsarbetet
 • Support med att söka finansiellt stöd och investering
 • Matchning mellan företagens idéer och de personella och finansiella resurser som krävs för att få ut idéerna på marknaden

Under hela projektperioden stödjer Energimyndigheten samarbetet med ekonomiska medel, samt bolag med finansiellt stöd för utveckling och kommersialisering av innovationer.

Projektet riktar sig till:

 • Företag som vill utvecklas inom hållbarhet och energieffektivisering
 • Entreprenörer som vill utveckla en ny affärsidé inom energieffektivisering
 • Studenter och entreprenörer som vill validera ett studentprojekt/en affärsidé eller bemanna ett affärsutvecklingsprojekt i ett företag
 • Forskare som vill utveckla eller kommersialisera ett projekt inom energieffektivisering 

Stödet kan sökas direkt av startups, företag och forskningsprojekt. Innovationsmiljöerna i sin tur bidrar med sin kompetens och med sin närhet till det lokala och regionala näringslivet. Läs mer på b-b-i.se

Vill du veta mer kontakta Mårten Holmberg, affärsutvecklare Blue Science Park

                             

 • Sökes: deltagare till nytt forskningsprojekt inom anpassningsbar hållbar design
 • CoSkill - behovsanpassad kompetensutveckling inom digitalisering
 • Innovation Day 2020 ställs in
 • Truesec i sin största rekryteringsansats
 • Vi bygger en park för framtiden
X