Banbrytande idéer – Virtual Positioning System

Syftet med utlysningen Banbrytande idéer från Vinnova är att kunna testa idéer som kan få stor betydelse för svensk industriell utveckling på sikt. Målsättningen är att projekten ska bidra till förnyelse och transformation genom utveckling och tillämpning av nya lösningar.

Övergripande mål 

 • Vår banbrytande idé Virtual Positioning System syftar till att på ett nytt sätt möjliggöra ett virtuellt positioneringssystem med noggrannhet på millimeternivå för inomhusmiljöer och begränsade utomhusmiljöer
 • Vi tror oss också kunna identifiera ett objekts material och form
 • Ett positioneringssystem med millimeternoggrannhet kommer med största sannolikhet att påskynda/underlätta Sveriges digitalisering inom olika produktionsprocesser och främja industrisektorn som utvecklar systemlösningar inom informations- och kommunikationsteknologi

Projektet kommer att genomföras i tre faser

 • Fas 1: Forskare testar systematiskt signalmönsterförändring för tre objekt och tre former med avseende på avstånd
 • Fas 2: Tre material och tre metoder används för att skapa signalmönsterförändring. Karaktären på signalmönstret ska undersökas med avseende på avstånd, material och metod
 • Fas 3: Objekten och formerna från fas 1 och material och metoder från fas 2 kombineras i syfte att bedöma potentialen av vår idé med avseende på stabilitet och noggrannhet

Om Banbrytande idéer – Virtual Positioning System
Projektnamn: Virtual Positioning System
Partners: Blue Science Park, Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Wireless Independent Provider (WIP)
Finansiering: Vinnova

Mer information
Joakim Thiel, Affärsutvecklare Digital, Blue Science Park, 0708-705 447, joakim.thiel@bluesciencepark.se

 • CoSkill - behovsanpassad kompetensutveckling inom digitalisering
 • Innovation Day 2020 ställs in
 • Truesec i sin största rekryteringsansats
 • Vi bygger en park för framtiden
 • Nationellt ledande inom hälso- och idrottsteknik – mål för ny blekingesatsning
X