eHealth Innovation

Målsättningen med eHälsoprojektet eHealth Innovation är att skapa tillväxt i företagen inom området eHälsa genom att öka de offentliga aktörernas innovationsförmåga i sju pilotprojekt.

Den 1 maj 2018 startade projektet eHealth Innovation, som en fortsättning och ett sätt att ta tillvara de resultat och erfarenheter som gjorts genom projektet SICAHT under flera år. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Blue Science Park och Innovation Skåne.

Projektet har som syfte att öka tillväxten i regionens små- och medelstora företag. Innovationsklimatet i regionen stärks genom en ökad samverkan kring offentliga verksamheters utmaningar mellan offentlig och privat sektor.

Målgrupp – offentlig verksamhet
eHealth Innovation vänder sig till de offentliga verksamheterna, Blekinges fem kommuner, Region Blekinge och Region Skåne med stöd för att öka innovationsförmågan genom innovation management och ökad kunskap/förståelse för innovationsupphandlingar. Genom ökad förmåga utvecklas förutsättningarna för att samverka med privat näringsliv kring samhällets utmaningar inom vård och omsorg.

Utveckla ett digitalt verktyg 
De offentliga verksamheterna kommer under projektets gång att få delta i piloter kopplade till den guide för innovationssamverkan ”Första Innovationshjälpen” och den process som beskrivs där.
”Första Innovationshjälpen” kommer under projektet att utvecklas mot ett interaktivt, digitalt verktyg. Guiden togs fram i projektet SICAHT på uppdrag utav Region Skåne, då processerna stoppade på grund av okunskap om vilka möjligheter som finns och vad som gäller med samverkan.

eHealth Innovation

Projektnamn: eHealth  Innovation
Partners: Blue Science Park, Innovation Skåne
Övergripande mål: 
Skapa tillväxt i företagen inom området eHälsa genom att öka de offentliga aktörernas innovationsförmåga i sju pilotprojekt.
Tidsplan: 2018-05-01—2021-08-31
Omsättning: 14 miljoner kronor
Finansiering: ERUF, Region Blekinge och Region Skåne

För mer information:
Charlott Clementz, Behovsexpert eHälsa, Blue Science Park
charlott.clementz@bluesciencepark.se
0708-286 220

 

 

 

     

  • Sökes: deltagare till nytt forskningsprojekt inom anpassningsbar hållbar design
  • CoSkill - behovsanpassad kompetensutveckling inom digitalisering
  • Innovation Day 2020 ställs in
  • Truesec i sin största rekryteringsansats
  • Vi bygger en park för framtiden
X