CoSkill – behovsanpassad kompetensutveckling inom digitalisering

Projektet CoSkill ska fokusera på behovsanpassad kompetensutveckling inom digitalisering och därmed stärka ställningen på arbetsmarknaden för kvinnor och män inom privat sektor i Skåne och Blekinge. Fokus kommer ligga på små- och medelstora företag som drabbats av följdverkningar av Covid-19.

Projektet kommer att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser utifrån ett projektkoncept baserat på fyra insatsområden: Innovationsledning, Industri 4.0, Digital närvaro och Digital spets. Spåret Digital spets kommer att ledas genom ett samarbete mellan Blue Science Park och Mobile Heights och riktar sig till branscher med hög kunskapsintensitet.

— Som ett exempel kan det komma att handla om kompetensutveckling inom områden som Big Data, AI, informationssäkerhet och mobil kommunikation med nyttjande av sensorer, mobila nät och sammankopplingar via sakernas internet, säger Ann-Christin Kjellson, Affärsutvecklare på Blue Science Park.

CoSkill

Projektnamn: CoSkill
Partners: Region Skåne, Region Blekinge, Blue Science Park, Mobile Heights, IUC, Techtank, BBI, NetPort Science Park, Media Evolution
Övergripande mål: 
Genom behovsanpassad kompetensutveckling inom digitalisering stärka ställningen på arbetsmarknaden för kvinnor och män inom privat sektor i Skåne och Blekinge, främst inom små- och medelstora företag i ekonomiskt utsatta branscher under och efter Covid-19
Tidsplan: 2020-06-01—2022-12-31
Omsättning: 32 miljoner kronor
Finansiering: ESF

För mer information:
Ann-Christin Kjellson, Blue Science Park

  • Sökes: deltagare till nytt forskningsprojekt inom anpassningsbar hållbar design
  • CoSkill - behovsanpassad kompetensutveckling inom digitalisering
  • Innovation Day 2020 ställs in
  • Truesec i sin största rekryteringsansats
  • Vi bygger en park för framtiden
X