Major challenges for the maritime industry in Klaipeda – SECMAR event December 5th

December 5th Klaipeda became a platform for discussion of maritime industry issues when Klaipeda Science and Technology Park hosted an event within the SECMAR-project. 

Read the full article (in Lithuanian)

  • PROMIS – Företagsanpassade distanskurser i informationssäkerhet
  • Digital frukost med trendspaning
  • Digital kunskapsfrukost med Test-arena Blekinge
  • ÅTGÄRDSPAKET FÖR ATT RÄDDA INNOVATIONSFÖRETAG OCH FRAMTIDENS JOBB
  • Vi ställer inte in. Vi ställer om.
X