Social stimulans för äldre med Experience Room

Ett rum på äldreboenden helt anpassat för upplevelser och social stimulans. En dator- eller iPadskärm som de boende kan styra med hjälp av sina ögon. Detta är något som kan bli verklighet med studentprojektet Experience Room – ett av flera innovationskoncept som är resultatet av höstens kurs i innovativ produktutveckling på BTH.

I kursen PSS Extreme Innovation jobbar studenter fram innovativa lösningar och prototyper utifrån företag och organisationers verkliga utmaningar. BTH-studenterna Johan, Axel, Karim och Emil fick ett uppdrag via bland annat Blue Science Park att hitta värdefulla aktiviteter anpassat för äldreboenden i Blekinges kommuner.

Social stimulans är viktigt för äldre och fler boenden satsar därför på digitala verktyg som iPads och VR. Men okunskap hos både boende och medarbetare gör att tekniken ofta blir liggande. Genom studiebesök, intervjuer och delaktighet i verksamheten kom studenterna fram till en tekniklösning som boende kan använda för högre självständighet.

– Med Experience Room vill vi visa att teknik går att använda utan att man behöver vara expert. Genom att utveckla lösningen vidare kan den breddas till en stor målgrupp som till exempel strokepatienter, säger Emil.

Under våren väntar examensarbete för killarna och därefter ett väntande arbetsliv.

Frukost med Experience Room

Är du nyfiken på att veta mer Experience Room? Missa inte Blue Science Parks Kunskapsfrukost den 6 februari på temat eHälsa och Blue-projektet Test-Arena Blekinge. BTH-studenterna bakom Experience Room berättar om sin prototyp och du får ta del av det senaste från vårt Test-arena delprojekt Behandling på distans. 

Till frukostanmälan


En del av eHealth Innovation

Blue Science Parks samarbete med studenterna är en del av eHealth Innovation – eHälsoprojektet som ska skapa tillväxt i företagen inom området eHälsa genom att öka de offentliga aktörernas innovationsförmåga i sju pilotprojekt.

 

  • PROMIS – Företagsanpassade distanskurser i informationssäkerhet
  • Digital frukost med trendspaning
  • Digital kunskapsfrukost med Test-arena Blekinge
  • ÅTGÄRDSPAKET FÖR ATT RÄDDA INNOVATIONSFÖRETAG OCH FRAMTIDENS JOBB
  • Vi ställer inte in. Vi ställer om.
X