Privatkonsumtion av välfärdsteknik

Inom ramen för det pågående eHälsoprojektet eHealth Innovation har Blue Science Park under hösten tillsammans med Karlskrona Kommun, Landstinget Blekinge, Affärsverken och Karlskronahem tittat på området ”privatkonsumtion av välfärdsteknik”.

Med privatkonsumtion av välfärdsteknik syftar man på möjligheterna för den ökade andelen äldre i vårt samhälle att leva ett tryggt och självständigt liv i sitt eget hem. Behov har analyserats och identifierats genom ett antal workshops och diskussioner tillsammans med målgruppen.

–  Resultatet visar på vikten av att få känna att man har kontroll över sin tillvaro, kan känna sig trygg i att veta att kommunikation och teknik fungerar oavsett var jag befinner mig samt att ha en social tillvaro som stimulerar och ger trygghet, säger Charlott Clementz på Blue Science Park.

Behoven kommer att analyseras tillsammans med det arbete som tidigare gjorts inom området, det som görs i verksamheterna idag och konkretiseras till behov som skulle kunna lösas med digitala lösningar.

Vill du veta mer?
Läs mer om eHealth Innovation här 
Har du frågor? Maila Charlott Clementz, Behovsexpert eHälsa, Blue Science Park

  • Invigning av BTHs nya forskning- och utbildningsklinik
  • Heldag på temat IT-säkerhet
  • Kick-off för framtidens säkra sjötransporter
  • Engagemang, ny kunskap och erfarenhetsutbyte lägger grunden för en mer effektiv kompetensförsörjning
  • Affärsutvecklare till Blue Science Park
X