Pilotstart för hjärtsviktsprojekt i Test-arena Blekinge

Delprojekt 6 som handlar om hjärtsvikt i Blue Science Parks projekt Test-Arena Blekinge är nu redo för en pilot av den plattform som tagits fram i projektet – HeartApp. 

Hjärtmottagningen på Blekingesjukhuset Karlskrona har valt ut fem patienter som ska ingå i studien. Piloten sker i samverkan med hjärtmottagningen, som kommer att följa patienten via vårdens administrativa gränssnitt och patienterna genomgår parallellt sedvanliga undersökningar för att analysera resultaten från studien. De patienter som kommer att delta i piloten, utrustas med en läsplatta eller en smartphone, ett aktivitetsarmband/smartklocka som mäter puls, syremättnad och fysisk aktivitet samt en induktionsvåg som bland annat mäter vikt, vattenmassa och muskelmassa.

App som registrerar hälsotillståndet 
Data från enheterna sänds till appen HeartApp där patienten kan följa sina utförda registreringar och införda data i systemet. HeartApp möjliggör återkoppling och kommunikation till patienten från vårdgivaren och systemets AI genom bl.a. notifieringar eller via en ”chatbot”-funktion. HeartApp WEB är vårdgivarens administrativa del av systemet där de kan följa patientens hälsotillstånd och överförda data.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om HeartApp och Test-arena projektet Vård på distans? Kontakta Klas Alexandersson, affärsutvecklare inom eHälsa, Blue Science Park.

 

Projektet delfinansieras av: 

              

 

  • Frukost med "Får jag lov?"
  • Frukost i nya hälsokliniken
  • Blue Science Park i nytt samarbete med Sveriges främsta ICT-miljöer
  • Kunskapsfrukost ombord på KBV 003 Amfitrite
  • City Network poddar om IT-säkerhet, ledarskap och kulturbyggande
X