Omställningscheck med anledning av covid-19

Med anledning av Covid-19 har Region Blekinge tagit fram en ny stödform, omställningscheck, för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Detta tillfälliga stöd kan lämnas med upp till 90% av godkända kostnader, dock högst 100 00 kr

Exempel på kostnader som man kan söka stöd för:

  • Konsultkostnader för att styra om/anpassa befintlig verksamhet
  • Konsultkostnader för digitalisering, ny webblösning
  • Kompetens-/utbildningsinsatser för att bredda verksamheten

Sista ansökningsdag 15 juni – så här ansöker du:
Sista dag för ansökan är den 15 juni 2020. Ansökan görs digitalt via e-tjänsten www.minansokan.selänk till annan webbplats. Välj konsulttjänst, ange Corona i rubriken på ansökan. Till ansökan ska en redogörelse för hur verksamheten har drabbats av Corona-pandemin samt vilka effekter den sökta omställningschecken bedöms ha för företagets framtid. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

Investeringen ska vara genomförd senast 30 september och slutredovisas senast 15 november.

Utbetalning av beviljat stöd sker i efterhand mot uppvisande av fakturor med betalningsbekräftelser. För omställningschecken finns det dock möjlighet att få stödet utbetalat mot uppvisande av faktura innan den har betalats. En förutsättning är investeringen är genomförd. Ta kontakt med handläggare av företagsstöd för en dialog.

Vill du veta mer om Region Blekinges åtgärder?
regionblekinge.se/covid19naringsliv samlas all information om Region Blekinges åtgärder och insatser riktade mot näringslivet med anledning av covid-19.

  • Test-arena projekt kan bidra till vård på distans av covidsjuka
  • Nytt 3D-uppdrag för BTH-studenter
  • Digitala lösningar under covid-19
  • Sownder i nytt AI-samarbete med Blodtrycksdoktorn
  • Code Summer Camp - digitalt barn- och ungdomsläger inom programmering
X