Nytt stöd till Blekinges företag att utveckla energieffektiva affärsidéer

Energimyndigheten satsar årligen 160 miljoner kronor till att stötta kommersialisering av innovationer med stor potential att ställa om energisystemet. För första gången görs nu en finansierad kraftsamling med innovationsmiljöer runt om i Sverige med syftet att innovationer ska nå marknaden. Blekinge Business Incubator, Netport Science Park och Blue Science Park har gått in som samarbetspartners i satsningen.

Satsningen startar som pilot på ett år med ytterligare två år som förlängning fram till och med 2020. Samarbetet ska leda till fler lösningar med energirelevans på marknaden genom ökad kapital-försörjning och konkret affärsutveckling samt insatser av relevans för bolagen. Man vill även bygga en metodik för lärande, utveckling och uppföljning tillsammans med innovationsmiljöerna som leder till ökad samverkan och fokus på energi och klimatfrågor.

– Vi kommer att erbjuda utbildningsinsatser i bland annat innovationsmetodik och kommersialisering, affärsutveckling och koordinering i utvecklingsarbetet, support med att söka finansiellt stöd och investering samt matchning mellan företagens idéer och de personella och finansiella resurser som krävs för att få ut idéerna på marknaden, säger Anna Nyström affärsutvecklare på Blekinge Business Incubator och projektledare för innovationsmiljöernas arbete i projektet.

Under hela projektperioden stödjer Energimyndigheten samarbetet med ekonomiska medel. Löpande stöttar de även bolag med finansiellt stöd för utveckling och kommersialisering av innovationer. Stödet kan sökas direkt av startups, företag och forskningsprojekt. Innovationsmiljöerna i sin tur bidrar med sin kompetens och med sin närhet till det lokala och regionala näringslivet.

– Vi ser att små företag behöver lokal och regional förankring för att kunna utvecklas och snabbt nå marknad. Därför tror vi att samarbetet med innovationsmiljöerna runt om i landet kommer leda till ett ökat antal energiinnovationer på marknaden. Innovationer som i sin tur kan bidra till att påskynda omställningen till ett hållbart energisystem, menar Sasan Shaba, affärsutvecklare på Energimyndighetens avdelning för affärsutveckling och enheten för kommersialisering och företagande.

Vill du veta mer?
Här kan du läsa mer om energiprojektet.

 

 

  • Innovationsupphandling kan radikalt förbättra akutvården för stroke
  • Innovation Day 20: nytt Östersjöland Litauen, nytt spår Samhällsbyggnad och nytt eHälsopris
  • Workshop på temat digitalisering i organisationen
  • Innovationsworkshop i eHealth Innovation
  • Social stimulans för äldre med Experience Room
X