Nytt projekt för samverkan inom teknisk innovation för idrott och hälsa

Nu utökar Blue Science Park sitt samarbete med BTH genom att delta i ett projekt som syftar till att öka samverkan inom teknisk innovation för idrott och hälsa. Projektet drivs av BTH Idrottsakademi och övriga deltagare är Blekinge Health Arena, NetPort Science Park, Kreativum, Ung företagsamhet i Blekinge och BBI.
– I projektet ska vi verka för att skapa mötesplatser för behovsägare inom idrott och hälsa, BTH och näringslivet med syfte att identifiera behov, forska och utveckla innovativa lösningar för idrott och hälsa, säger Klas Alexandersson på Blue Science Park.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om projektet med BTH Idrottsakademi? Kontakta Klas Alexandersson, affärsutvecklare eHälsa
Läs mer om BTH Idrottsakademi här

  • Blue Science Park 3 år - kunskapsfrukost med trendspaning
  • Nytt projekt för samverkan inom teknisk innovation för idrott och hälsa
  • Nytt stöd till Blekinges företag att utveckla energieffektiva affärsidéer
  • Privatkonsumtion av välfärdsteknik
  • Blue Science Park vill attrahera talanger
X