Miljoner i EU-medel för att stödja företag i Blekinge i arbetet med kompetensförsörjning

Blekinges innovationsmiljöer har beviljats närmare 9 miljoner kronor från EU:s socialfond (ESF) för projektet Framtidskompetens i Blekinge med start den 1 mars 2019. Projektet handlar om att stödja och utveckla små och medelstora företags förmåga och processer för att bli mer effektiva i sin kompetens-försörjning. Projektägare är Techtank och partners i projektet är Blekinge Business Incubator (BBI), Blue Science Park och NetPort Science Park.

 I korthet handlar projektet Framtidskompetens i Blekinge om att bli bättre på att både attrahera, utveckla och behålla personal. Vi vill med projektet stärka företagen i sitt arbete med att attrahera medarbetare, att behålla medarbetare och att utveckla sina medarbetare. De deltagande företagen kommer genom coachning och kompetenshöjande insatser inom ledarskap, bemötande, kommunikation och strategisk kompetensförsörjning att stöttas i sitt arbete med kompetensförflyttning, talangattraktion, rekrytering och employer branding.

– Vi är väldigt glada över att ha blivit beviljade medel för detta projekt och inom Blue Science Park kommer vi att fokusera på ICT-företagens särskilda utmaningar, säger Klas Alexandersson, affärsutvecklare,
Blue Science Park.

Läs mer

 

 

 

                

  • Innovationsupphandling kan radikalt förbättra akutvården för stroke
  • Innovation Day 20: nytt Östersjöland Litauen, nytt spår Samhällsbyggnad och nytt eHälsopris
  • Workshop på temat digitalisering i organisationen
  • Innovationsworkshop i eHealth Innovation
  • Social stimulans för äldre med Experience Room
X