Marin teknik Karlskrona – frukost med paneldebatt på Blue

Klart är att Karlskrona har stor kompetens och genuint intresse inom området Marin teknik, men hur kan vi tillsammans verka för att Karlskrona ska bli en ledande aktör inom området i Sverige? Det här var huvudfrågan under en paneldebatt på Blue Science Parks kunskapsfrukost den 31 januari.

Med stark historia och erfarenhet inom Marin teknik har Karlskrona alla möjligheter att bli en stark aktör inom området. Här finns både kunskap, forskning och nystartad civilingenjörsutbildning inom området och därmed en plattform att bygga från. Sedan våren 2018 finns här också Nationellt Undervattenstekniska Centrum (NUC), som är ett av delmålen i den nationella agendan för undervattensteknik.

Samarbete och erfarenhetsutbyte – vägen till framgång
Frukostpanelens slutsatser den 31 januari var att potentialen och möjligheterna för Karlskrona är stora. Marin teknikbranschens ökade digitalisering och automatisering medför synergieffekter till Karlskronas position inom IT och digitalisering.
Genom att tillsammans arbeta för ökad förståelse/vilja till samverkan och definiera strategiska projekt och genomföra problem-/utmaningsworkshops kan vi sätta Karlskrona på kartan som en stark ledande aktör inom Marin teknik.
– Vägen till framgång för Marin teknik i Karlskrona är att bygga förtroende, öka erfarenhetsutbytet och lära oss av varandra, säger Magnus Olsson, affärsutvecklare på Blue Science Park.

Medverkade i panelen gjorde Fredrik Augustsson CGI , Jan Flinke NKT Cable, Oskar Frånberg BTH och Magnus Olsson Blue Science Park. Moderator var Marcus Fredriksson från Karlskrona kommun.

  • Invigning av BTHs nya forskning- och utbildningsklinik
  • Heldag på temat IT-säkerhet
  • Kick-off för framtidens säkra sjötransporter
  • Engagemang, ny kunskap och erfarenhetsutbyte lägger grunden för en mer effektiv kompetensförsörjning
  • Affärsutvecklare till Blue Science Park
X