Kunskapsfrukost ombord på KBV 003 Amfitrite

Torsdagen den 21 november arrangerade Blue tillsammans med vår medlem Kustbevakningen en Kunskapsfrukost med studiebesök ombord på Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 003 Amfitrite.

Kombinationsfartyg innebär att fartygen tjänstgör som miljöskydds- och övervakningsfartyg med alla de uppgifter som Kustbevakningen har i dag, till exempel sjötrafik- och miljöövervakning, gräns-, fiske-, tull- och polisiära kontroller till sjöss. Under studiebesöket blev besökarna guidade ombord på KBV 003, vars uppgift är att ta hand om olja, kemikalieolyckor, nödbogsering och brandsläckning till sjöss.

Vill du veta mer?
Läs mer om KBV 003 på kustbevakningen.se

 

  • Frukost med "Får jag lov?"
  • Frukost i nya hälsokliniken
  • Blue Science Park i nytt samarbete med Sveriges främsta ICT-miljöer
  • Kunskapsfrukost ombord på KBV 003 Amfitrite
  • City Network poddar om IT-säkerhet, ledarskap och kulturbyggande
X