Blue Science Park grundar nordeuropeiskt samarbete inom IT-säkerhet

I takt med digitaliseringen av allt fler branscher och delar i samhället, blir också IT-säkerhet ett allt viktigare område. För att möta behoven och öppna upp nya möjligheter startar nu Blue Science Park ett samarbete med andra kluster och företag runt Östersjön.

I samband med Blue Science Parks evenemang Innovation Day på Blekinge Tekniska Högskola, BTH den 3-4 maj, presenterades samarbetet som går under namnet North European Cybersecurity Cluster, NECC.

– IT-säkerhet blir både viktigare och mer komplext. Med det nya samarbetet får våra regionala företag och BTH tillgång till ett brett kontaktnät, kompetenser och affärsmöjligheter, säger Mårten Holmberg, affärsutvecklare inom IT-säkerhet på Blue Science Park.

I samarbetet ingår i nuläget medlemmar från Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Danmark, Norge, Tyskland och Island.

– Som ett första konkret resultat har vi inom samarbetet gjort en gemensam projektansökan inom EUs stora satsning på IT-säkerhet, säger Magnus Forsbrand, VD på Blue Science Park.

Samarbetet i media
Sydöstran den 4 maj – Läs mer
BLT den 4 maj – Läs mer
SR den 4 maj – Läs mer

  • Nytt projekt för samverkan inom teknisk innovation för idrott och hälsa
  • Nytt stöd till Blekinges företag att utveckla energieffektiva affärsidéer
  • Privatkonsumtion av välfärdsteknik
  • Blue Science Park vill attrahera talanger
  • Banbrytande idé belönas med nytt projekt
X