Frukost med Test-Arena Blekinge

Internet of things i tillverkningsindustrin, IT-säkerhet, undervattensteknik och AI/Big Data för att stödja patienter med kognitiv svikt och hjärtsvikt. Den 6 december körde Blue Science Parks och BTHs gemensamma projekt Test-Arena Blekinge en genomgång i den senaste forskningen inom sex nischade områden inom fokusområdena Digital, Marin Teknik och eHälsa.

Under kunskapsfrukosten berättade forskare från BTH om den omvärldsanalys och forskningsgenomgång de har gjort inom Blue Science Parks och BTHs projekt Test-Arena Blekinge. Projektet består av sex delprojekt, två inom varje fokusområde: Testbädd Internet of Things, Testbädd IT-säkerhet, Arbete under vatten, Detektera i botten, Ny teknik för äldre och Behandling på distans.

–  Det övergripande och långsiktiga målet med Test-Arena Blekinge är att de små- och medelstora företagen i Blekinge inom Marin teknik, Digital och eHälsa ska ha ökat sin innovationsförmåga och stärkt sin konkurrenskraft genom samverkan och etablering av tre test-arenor, säger Magnus Forsbrand på Blue Science Park.

Vill du veta mer?
Läs mer om Test-Arena Blekinge och de sex delprojekten här 

 

Våra projekt delfinansieras av:

   

  • Affärsutvecklare till Blue Science Park
  • Nytt internationellt projekt inom säker marin digitalisering
  • Kunskapsfrukost med Test-arena Blekinge
  • Innovationer inom idrotts- och hälsoteknik - Föreläsning på Blekinge Health Arena
  • Pilotstart för hjärtsviktsprojekt i Test-arena Blekinge
X