Försvarsministern inviger bildandet av nationellt centrum för undervattensteknik

 Nu stärker Karlskrona sin roll när det gäller kompetens inom undervattensteknik. Ett nytt nationellt centrum för undervattensteknik bildas vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, och invigs av försvarsminister Peter Hultqvist. Media är välkommen att närvara.

Undervattensteknik är en nationell angelägenhet där Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga behöver stärkas. I Karlskrona finns en unik miljö och kompetens inom marin teknik. Försvarsmakten, Kustbevakningen, NKT, Saab och Blue Science Park med 15 medlemmar i klustret för marin teknik i samverkan med BTH.

BTH har forskning inom tillämpningsområdet undervattensteknik med doktorander som samverkar med myndigheter, samhälle och näringsliv. Samtidigt startar BTH en ny civilingenjörsutbildning i marin teknik som ett led i att ytterligare stärka kompetensen. Nu bildas Nationellt Undervattenstekniskt Centrum, NUC, ett av delmålen i den nationella agendan för undervattensteknik. Invigningen leds av försvarsminister Peter Hultqvist tisdagen den 24 april.
Läs hela pressmeddelandet
Till BTH
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 

  • Frukost med "Får jag lov?"
  • Frukost i nya hälsokliniken
  • Blue Science Park i nytt samarbete med Sveriges främsta ICT-miljöer
  • Kunskapsfrukost ombord på KBV 003 Amfitrite
  • City Network poddar om IT-säkerhet, ledarskap och kulturbyggande
X