Få finansiellt stöd för nya lösningar!

Genom EU-projektet Cross4Health kan små och medelstora företag få finansiella medel för innovationsstöd och utveckling av lösningar inom hälso- och sjukvården. Projektets andra utlysning pågår nu – ansök senast 18 februari via www.cross4health.eu!

Projektet erbjuder finansiering med 25.000€ samt innovationscheckar som kan utnyttjas för tjänster inom egen verksamhetsutveckling såsom affärsrådgivning, patenträttigheter och utvärderingsstöd. Ansökande företag ska i internationellt, tvärsektoriellt samarbete visa hur de kan lösa verkliga utmaningar formulerade av personal från den regionala och internationella hälso- och sjukvården.  Innovation Skåne är svensk partner i projektet Cross4Health och ger stöd i ansökningsprocessen till intresserade företag.

Vill du veta mer?
Läs mer om Cross4Health på www.innovationskane.com/sv/cross4health eller kontakta projektledare magnus.wallengren@innovationskane.com

  • Nytt projekt för samverkan inom teknisk innovation för idrott och hälsa
  • Nytt stöd till Blekinges företag att utveckla energieffektiva affärsidéer
  • Privatkonsumtion av välfärdsteknik
  • Blue Science Park vill attrahera talanger
  • Banbrytande idé belönas med nytt projekt
X