DIDEC digitaliserar demensvården

DIDEC, Digital Innovation for Dementia Care, är ett projekt inom Perstorps kommun som bygger på att omvårdnadspersonal tillsammans med företag, forskning, anhöriga, civilsamhälle och brukare utvecklar nyskapande produkter och lösningar för en bättre demensvård med patienten i centrum.

 

Under Blue Science Parks utvecklingsfrukost torsdagen den 31 maj berättade Frida Beijer Brondén och Annelie Börjesdotter på Perstorps kommun om testbädden som är belagd på boendet Österbo i Perstorp.

– 160 000 svenskar lider av någon form av demenssjukdom – var femte person över 80 år är drabbad. Ju äldre vi blir desto större är också risken att drabbas. DIDEC gör det enklare för företag att utveckla sin innovationsförmåga och därmed få enklare att fokusera på demensvård, säger Frida Beijer Brondén, utvecklingsstrateg.

Utmaningar grunden till projektet
Projektet kom till efter många av de utmaningar demensvården ständigt står inför. Med en komplex sjukdom som demens är nedsatt minnes- och beslutsförmåga vanligt, vilket kan göra det svårt att förmedla de behov man som individ upplever. Detta medför svårigheter att ta fram tydliga individbaserade behovsbilder, vilket i sin tur försvårar utveckling av produkter/tjänster riktade mot målgruppen.

I DIDEC kan företag eller entreprenörer välja att gå bredvid en boende för att lära sig vilka behov som finns. Har man kommit längre i sin utveckling kan man testa de produkter som tagits fram. Allt i nära samarbete med anhöriga eftersom frågan om samtycke är svår att kringgå.

Ett exempel på en lyckad digitalisering av vården är nattblöjor med sensorer, ett annat är GPS:

–  Från att personalen känner på brukarens blöja tre gånger per natt och stör nattsömnen, vilket ju också egentligen är utan samtycke, kan en blöja med sensorer som känner av fuktighet ge ostörd sömn. Detta kan också i sin tur leda till att antalet fallolyckor minskar. Med en GPS kan brukaren gå en promenad utan medföljare. Digitaliseringen ger en mer meningsfull vardag och skapar självständighet, säger Frida.

Mindre ångest med öppna dörrar
Ett annat exempel är hur man med enkla medel som färger kunnat öppna upp tidigare stängda avdelningar på ett boende i Västerås. Stängda och låsta dörrar gav brukarna ångest vilket sin tur ökade användandet av ångestdämpande medicin och fallolyckor och i värsta fall dödsfall. Genom att öppna upp och ge varje avdelning en specifik färg och färga dörrkarmarna in till de boendes lägenheter kan nu brukaren mer självständigt hitta i sin omgivning. Vårdpersonal kan hjälpa boende hitta hem genom att referera till att man bor i lägenheten med den röda dörren, istället för att referera till lägenheten som ligger tredje dörr till höger. Med hjälp av en GPS upptäcks boende som hamnat på fel avdelning.

– På boendet i Västerås ledde förändringarna till att behovsmedicineringen för ångest och fallolyckor minskade med hela 50 %. Även i DIDEC tittar vi på hur man kan jobba med den totala vårdmiljön, säger Annelie Börjesdotter, förvaltningschef för socialförvaltningen.

Utvecklingsfrukosten med DIDEC den 31 maj var en del av Blue Science Parks nystartade projekt eHealth Innovation, vars syfte är att skapa tillväxt i företagen inom området eHälsa. Detta genom att öka de offentliga aktörernas innovationsförmåga i sju olika pilotprojekt.

Nyhet! Testbädd DIDEC – nu öppen för anmälningar!
Vill du medverka i testbädd DIDEC? Nu är anmälan till DIDEC öppen. Följ länken nedan för att komma till anmälningsidan via Perstorps kommuns e-tjänst. Sista dag för anmälan till testperiod 1 (med start tidig vår 2019) är den 5 oktober 2018.

Till anmälan

Läs mer om DIDEC på perstorp.se

 

Källa: perstorp.sedemenscentrum.se
  • Kunskapsfrukost med Test-arena Blekinge
  • Innovationer inom idrotts- och hälsoteknik - Föreläsning på Blekinge Health Arena
  • Pilotstart för hjärtsviktsprojekt i Test-arena Blekinge
  • Vision Gräsvik 2025 – ny stadsdel och fler studentlägenheter
  • Det innovativa världsarvet Karlskrona
X