Blue Science Park värd för riksdag i Blekinge

Swedish Incubators & Science Parks årskonferens Sveriges Innovationsriksdag avslutades igår den 9 maj i Brinova Arena Karlskrona efter tre dagar fyllda med inspiration, samtal och workshops om hur vi utvecklar Sveriges ekosystem för innovation. På plats fanns bland annat näringsminister Ibrahim Baylan och huvudtalare Claudia Olsson och Tobias Degsell. 

Sveriges Innovationsriksdag har arrangerats för åttonde året med förkonferens i Karlshamn och konferens i Karlskrona med Swedish Incubators & Science Parks som arrangör och Blue Science Park, NetPort Science Park och Blekinge Business Incubator som värdar.

Sveriges Innovationsriksdag 2019 möjliggjordes med samma metod som gjort Sverige till ett av världens främsta innovationsländer – fokus på samskapande där alla aktörer bidrar med sitt unika perspektiv och kunskap.

– Mötet är ett resultat av samskapande mellan inkubatorer, science parks, nationella myndigheter, forskningsinstitut, företag och näringslivsorganisationer som tillsammans formar ett ekosystem för innovation med framåtanda, säger Lena Miranda, ordförande Swedish Incubators & Science Parks.

Under Sveriges Innovationsriksdag 2019 har representanter från Sveriges ekosystem för innovation diskuterat frågor som hur vi skapar förutsättningar för startups att växa och skala till konkurrenskraftiga bolag samt – inkubatorer och science parks roll för att koordinera regionala ekosystem för innovation och potentialen i en nationell samordning.

Blekinges styrkeområden under SIR19
Under Sveriges Innovationsriksdag fick besökare från hela Sveriges uppleva Blekinges styrkeområden och fantastiska miljöer. Blue Science Parks medlemmar Ericsson, NKT och Saab presenterade vår Test-arena Blekinge – projektet som är en möjliggörare för innovation, utveckling, test av nya varor och tjänster i samverkan mellan företag och offentliga aktörer.

– Under evenemangets två dagar har vi också haft utställare i vår Blekinge-arena där besökarna fått uppleva innovativa företag från regionen och därmed fått ta del av Blekinges styrkeområden, säger Magnus Forsbrand, VD Blue Science Park.

Källa: Swedish Incubators & Science Parks

  • Innovationsworkshop i eHealth Innovation
  • Social stimulans för äldre med Experience Room
  • Fyraårskalas med Karlskronas digitala tvilling
  • Förändringsagenter med nyckelroll i företagens kompetensförsörjning
  • Undervattensrobot till Blue Maritime Testbed
X