Besök på Cyber Security Nordic

I början på oktober deltog Blue Science Park på IT-säkerhetseventet Cyber Security Nordic i Helsingfors. Förutom att besöka mässan fick besökarna lyssna på flera erkända talare och mingla med branschfolk. 

Tydligt under eventet var alla möjligheter, men också de enorma risker som finns med vår digitala ålder.  Digital kod kan skapa verkliga fysiska skador och cybervapen kan användas tillbaka.

Flera talare under eventet i Helsingfors framhävde vikten av att tänka och agera som en hacker, hur idéer skapar nya affärsmodeller och löser kundernas behov på ett nytt sätt och om sårbarheter med Blockchain. Eftersom allt fler produkter blir uppkopplade och samtidigt ofta har låg säkerhet och hög komplexitet, kommer vi att se fler attacker och mer allvarliga effekter även i den verkliga världen.

Man betonade också kunskap, samarbeten och security-by-design som viktiga verktyg för att fortsätta dra nytta av digitaliseringens möjligheter på ett säkert sätt.

 

  • City Network poddar om IT-säkerhet, ledarskap och kulturbyggande
  • Frukost med tema social hållbarhet
  • Lyssna, fråga och våga skapa innovation - Innovationslunch
  • Frukost med tema hållbarhet
  • AI Innovation of Sweden
X